ذکرهای مجرب

ذکرهای مجرب

ذکرهای مجرب عارفان

ذکرهای مجرب عارفان بزرگ چه بود؟ در این پست میخواهیم یک مقاله کامل در مورد انواع ذکر و خاصیت آنها را بیان کنیم.

دانشمندان در سالهای اخیر کشف کرده اند که کلمات دارای انرزی هستند. هر حرفی که از دهان خارج میشود بسان یک انرژی نامرئی است که شما آن را به وجود میاورید، ذکر اگر در وقت مخصوص خود و با رعایت تمام آداب گفته شود تاثیر فوق العاده ای دارد. گفتنی است هر ذکری که در کتابی یا جایی پیدا میکنید نباید آن را بگویید زیرا هر ذکری خواصی دارد. مثا ذکر صلوات آثار دنیوی و اخروی بسیار خوبی دارد و نیاز به اجازه از استاد هم نیست ولی ذکری مانند لا اله الا الله همه تعلقات مادی را از انسان میگیرد و ….

با ما همراه باشید تا به معرفی ذکرهای مجرب که از عارفان بزرگ توصیه شده است بپردازیم.

باز شدن چشم برزخی با ذکر یونسیه :

حضرت آیت االله العظمی سید عبد الکریم کشمیري می فرمودند : قرائت ذکر یونسیه (لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین) در سجده و ادامه آن تا یک سال ، باعث تجرد روح از جسم ، اتصال به ارواح و باز شدن چشم برزخی می گردد .

ذکرهای مجرب عارفان بزرگ

معرفت نفس و معرفت رب

درباره این که چه چیزهایی براي معرفت نفس و معرفت رب موثر است ، می فرمودند : ذکر یونسیه در سجده و دیگر ذکر (یا االلهُ ، یا اله، یا رب) براي تقویت روح در سجده ، خیلی اثر دارد .


همچنین بخوانید:

دانلود کتاب خواص و مفاهیم اسماء الله الحسنی


غلبه بر نفس اماره

ذکر (یامُمیت) ۱۰۰مرتبه موقع خواب ، دست بر سینه خود نهد و آن را بگوید . براي غلبه بر نفس اماره نافع است .

باز شدن چشم برزخی

مرحوم حاج سید جوادي قزوینی می فرمود : که مرحوم آیت االله العظمی حاج سید ابوالحسن رفیعی قزوینی ، بیشتر اوقات ذکر (رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین) را می خواند . یکی از اثرات این آیهاین است که چشم برزخی انسان را باز میکند .

پاك شدن نفس از رزائل

ذکر (یا قدوس) ۱۷۰مرتبه در روز ، جهت عرفان به حضرت حق و پاك شدن نفس از رزائل نافع است .

تقویت روح با ذکر یا االله یا االله یا رب

عارف واصل مرحوم آیت االله العظمی سید عبدالکریم کشمیري رضوان االله علیه می فرمودند : بیان ذکر (یا االله یا االله یا رب) در حال سجده ، براي تقویت روح ، بسیار موثر است .

رفع تشویش خاطر و رسیدن به آرامش

خواندن سوره مبارکه یس و هدیه کردن ثواب آن به روح مولا امیرالمومنین علی علیه السلام  در جهت رفع تشویش و رسیدن به آرامش بسیار نافذ است .

جهت آرامش قلب

از علامه طباطبایی نقل شده است که جهت آرامش قلب ، دست را روي سینه بگذارد و سه چهار مرتبه ایستاده و نشسته ، این آیه شریفه را بخواند : ( الذین امنو و تطمئن قلوبهم بذکر االله الا بذکر االله تطمئن القلوب) .

انبساط سینه و از بین رفتن غم و اندوه

مرحوم آیت االله العظمی سید عبدالکریم کشمیري می فرمودند : کسی که سینه اش تنگ و مغموم است سوره مبارکه انشراح را بخواند .

دفع اضطراب

از علامه طباطبایی نقل شده است جهت رفع اضطراب دست روي قلب خود بگذارد و آیه نور (سوره نور آیه) ۳۵ را بخواند .
االله نور السموت و الارض مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی ذجاجه الزجاجه کانها کوکب دري یوقد من شجره مبرکه زیتونه لا شرقیه و لا غربیه یکاد زیتها یضی ء و لو لم تمسسه نار نور علی نور یهدي االله لنوره من یشاء و یضرب االله الامثل للناس و االله بکل شی ء علیم

ذکرهای مجرب عارفان بزرگ

رفع حالت اضطراب و دغدغه هاي فکري

حضرت آیت االله العظمی سید علی قاضی براي رفع حالت اضطراب و دغدغه هاي فکري ، خواندن ذکر

لا اله الا االله وحده لا شریک له ، له الحمد و له الملک و هو علی کل شی قدیر ، اعوذ باالله من همزات الشیاطین و اعوذ بک من ان یحصرون ، ان االله هو السمیع العلیم

را سفارش می نمودند .

براي رفع غم و اندوه و ساده شدن کارها

میرزا محمد حسن نائینی در کشکول خود ذکر ( بسم االله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوه الا باالله العلی العظیم و صلی االله علی محمد و اله الطیبین ) براي رفع غم و اندوه و گرفتاري و ساده شدن کارها مجرب می داند .

بیرون کردن محبت دنیا از دل

(یا قاهر) ۳۰۶ مرتبه ، هر روز جهت بیرون کردن محبت دنیا و مادیات از دل و جانشین کردن محبت خدا در دل گفته شود .

بیرون کردن غفلت از دل

(یا رقیب) مداومت نمودن بر این ذکر ، غفلت را از دل بیرون می کند.

حدیث نفس

از سید هاشم حداد می پرسند براي حدیث نفس گفتن کدام ذکر خوب است ؟ در پاسخ می فرمایند : گفتن تهلیل : » لا اله الاّ اللّه «

گریز از وساوس شیطانی

هر وقت شیطان وسوسه کرد و نتوانستید حریف نفس بشوید ، هفت مرتبه بگویید : » بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحیم ، لا حولَ و لا قُو َة الاّ بِاللّه العلی العظیم «
حدیث داریم که وقتی این ذکر را می گویید ، هفت ملک به کمک شما می آیند و آن ها را دفع می کنند . بارها تجربه شده است که انسان وقتی آن را می خواند ، احساس قوت می کند .

براي ازدیاد و دوام حال معنوي

یکی از شاگردان ایشان می فرمودند که به آیت االله انصاري عرض کردم ، در خدمت شما حال ما دگرگون می شود . بفرمائید براي دوام حال چه کار کنم ؟ فرمودند : ذکر (یا حی یا قیوم) را مرتب تکرار کن ! عرض کردم چه تعداد ؟ فرمودند : اندازه نمی خواهد . هر چقدر می توانید ، بیش تر بگویید !

ذکرهای مجرب عارفان بزرگ

جزء رجال الغیب شدن

(یا ظاهر) ۱۱۰۶ مرتبه ، اگر بخواهید جزء رجال الغیب شوید و امام زمان (عج) براي شما ظاهر شود ، بر آن مداومت کنید !

پی بردن به ضمایر اشخاص

(یا باطن) ۶۲ مرتبه ، هر روز جهت پی بردن به ضمایر و معناي موجود در قلب اشخاص ، مداومت کند .

(یا مهیمن) ۱۰۴۰ مرتبه ، بعد هر شبانه روز ، یک غسل انجام داده ، سپس این ذکر را جهت پی بردن به باطن و ضمایر اشخاص، ۴۰ روز متوالی بگوید ، مجرب است .

رفع حجاب ها

از آیت االله العظمی سید علی قاضی نقل شده که : قرائت سوره (إنا فَتَحنالَک فَتحاً مبیناً ) براي رفع حجاب ها بسیار خوب است .

ذکر براي لطافت و نورانیت دل

یکی از ذکرهایی که بر دل عارف لطافت و نورانیت و روحانیت می اندازد ، و آیت االله کشمیري به آن نظر داشتند ، ذکر (یا لطیف) بود که از این ذکر ، مهربانی و ملاحت و رفق به دست می آید که البته آن را به دو نوع سفارش می فرمودند : یکی در یک شب خاص و دیگري در اربعین ، با عدد و لباس و زمان خاص که براي دیدن انوار و مکاشفات موثر است .

از یاران حضرت مهدي عج شدن

وارد شده است هر کس دعاي عهد را ۴۰ روز بخواند ، از انصار حضرت حجت مهدي ع می باشد ، و اگر بمیرد ، حق تعالی او را از قبر مبعوث می کند براي یاري حضرت .

تشرف به محضر امام عصر عج

شخصی از حضرت آیت االله العظمی بهجت پرسید : این حقیر مشتاق زیارت امام عصر حجه بن الحسن العسگري عج  می باشم ، تقاضا دارم که دعا بفرمایید تا به این سعادت نائل شوم ! ایشان جواب دادند : زیاد صلوات بفرستید و آن را به وجود مقدس امام زمان عج هدیه کنید !

ذکرهای مجرب عارفان بزرگ

ازدیاد یقین

آیت االله کشمیري می فرمودند مداومت بر قرائت سوره توحید ، باعث ازدیاد یقین می شود .

ثابت ماندن اعتقاد

ذکر (یا اَحد) ۱۳ مرتبه هر روز گفتن در ثابت و راسخ ماندن ایمان و اعتقادات ، صحیح و موثر است .

کامل شدن مراتب یقین

از یکی از اولیاي الهی براي کامل شدن مراتب یقین و انقطاع الی االله پرسیده شد . آن ولی خدا ، سوره توحید و ذکر » لا اله الا االله « را اشرف و انفع دانستند که با خضوع و مداومت و توجه به معانی آن خوانده شود .

تثبیت ایمان

حضرت آیت االله بهجت می فرمودند : در آخر الزمان زیاد این ذکر را بگویید : (یا االلهُ یا رحمانُ یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک)  اي خداوند و اي رحمت گستر و اي مهربان ، اي گرداننده و زیر و رو کننده دلها ، مرا بر دین خود استوار بدار .

بالاتراز کیمیا

نوشته اند وقتی یکی از بزرگان به نام ملا قاسم علی رشتی در قبرستان تخت فولاد اصفهان به خدمت حضرت ولی عصر عج مشرف می گردد ؛ و به حضرت عرض می نماید : آفا یک زاد المسافرینی به ما بدهید ! منظور او از زادالمسافرین ، علم کیمیا بوده است . حضرت در جواب می فرماید : زاد المسافرین براي چه می خواهی ؟ دنیا ارزش این چیزها را ندارد . من چیزي به تو تعلیم می کنم که از زادالمسافرین بهتر باشد . ملاقاسمعلی عرض می کند : بفرمایید ! حضرت می فرماید : براي این ذکر مداومت کن : یا محمد یا علی یا فاطهة یا صاحب الزمان اَدرکنی و لا تُهلکنی

ذکرهای مجرب عارفان بزرگ

بهره مندي از الطاف الهی

(یا عدل)  ۱۰۴ مرتبه ، در دل شب بگوید تا به خواب رود ، موجب الطاف خدا می شود ، و دلش را خزینه اسرار قرار می دهد .

جهت عالم شدن

(یا محیی) ۱۷۴۰ مرتبه ۴۰ روز در هر روز بگوید ، عالم گردد . در فهم و ادراك و حافظه خود متحیر گردد و چیزي بر او مجهول نماند و در هر موقعی بخواهد ، مسئله و هر مشکلی که لا ینحل مانده ، حل می شود .

عافیت یافتن / سید هاشم حداد

براي عافیت ذکر » لاَ حولَ و لاَ قُوه الا باالله « روزي صد مرتبه ، چنانچه در روایت آمده ، هفتاد نوع بلا را از انسان دور می کند ، که آسان ترین آن غم و اندوه است .

علاج غرور

به نظر آیت االله العظمی بهجت ، اکثار  حوقله (زیاد گرفتن ذکر لا حول و لا قوه الا بالا العلی العظیم ) علاج غرور است .

دوري از ریا / حضرت آیت االله العظمی بهجت

براي دوري از ریا با عقیده کامل اکثار حوقله  لاَ حولَ و لاَ قُو ِة الا باالله گفتن .

تقویت حافظه

آیت االله کشمیري درباره خواص آیه الکرسی می فرمودند : آیه الکرسی سه آیه است. یعنی از االلهُ لا اله  تا فها خالدون. روزي ۲۱ مرتبه براي تقویت حافظه بسیار نافع است .

جهت نافذ شدن کلام

اَلاَعلَی ۱۱۱مرتبه ، هر روز گفتن جهت نافذ شدن کلام و جلب محبت و دوستی نسبت به خود مداومت شود .

محبوب شدن نزد مردم

یا عزیز ۱۰۰ مرتبه ، جهت عزیز شدن در این عالم نزد مردم هر روز گفته شود . (یا متکبر) مداومت بر این ذکر ، موجب رفعت و عظمت و جلال است ، در میان مردم .  (الکبیر) ۲۳۲ مرتبه ، هر کس خواهان بزرگی در نزد مردم است ، هر روز بخواند . (یا جلیل) ۷۳مرتبه ، براي عظمت پیدا کردن در دلهاي بندگان خدا و مورد تعظیم آن ها قرار گرفتن .
موفقیت در هر کاري

(یا باعث) ۵۷۳مرتبه هر روز ، جهت با موفقیت به پایان رساندن هر کاري ، چه مادي و چه معنوي ، گفته شود .

ذکر جهت صفاي قلب

۲۶۷مرتبه بعد از نماز صبح (یا نور ) بگوید.

امیدواریم از این ذکرهای مجرب نهایت بهره را ببرید.

نکته ها:

اوقات ذکر ودعا

حضرت ختمی مرتبت پیامبر اعظم ص بهترین وقت دعا را سحر گاهان معرفی کرده اند .

تنبل ترین مردم کیست ؟ پیامبر اکرم ص فرمود : تنبل ترین مردم ، بنده سالم و بیکاري است که با زبان و لب ، ذکر خدا نگوید .

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
کودکی اندیشید : خداوند چه می خورد ؟ چه می پوشد ؟کجا منزل دارد ؟
ندایی آمد که او غم بندگانش را می خورد .گناهانشان را می پوشاند . و در قلب شکسته آنان ساکن است.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
شیشه عطر بهار لب دیوار شکست
و هوا پر شده از بوي خدا
چه دعایی کنمت بهتر از این
که خدا در همه جا باز کنارت باشد.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

منابع:

ذکرهای شگفت انگیز

در محضر لاهوتیان

ذکرهای مجرب عارفان بزرگ

مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت − سه =