در رکاب نادر شاه

در رکاب نادر شاه
در رکاب نادر شاه دانلود کتاب در رکاب نادر شاه یا سفرنامه عبدالکریم گردآوری شده توسط محمود هدایت نسخه اصلی منتشر شده در سال 1322 هجری شمسی مولف در این کتاب به شرح داستان سفر خود با نادرشاه به سمت هندوستان، قضیه سنگ قبر تیمور لنگ، سفر به مازندران و عراق و شام و عربستان میپردازد.فهرست موضوعات کتاب در رکاب نادر شاه فصل 1: عزیمت مولف از دهلی به همراه قشون نادر شاه فصل 2: سختی راه و ساحل عجیب سند فصل 3: عزیمت از هرات و رسیدن به مرو فصل 4: حمل سنگ قبر تیمور از سمرقند به مشهد فصل 5:...
ادامه مطلب