آموزش حالت خلسه

کتاب آموزش حالت خلسه اثر نیکولاس نیوپورت

اگر تازه میخواهید برونفکنی کنید یا رویاي هوشیارانه ببینید و نمی دانید از کجا شروع کنید، این کتاب براي شما نوشته شده است. در اینجا در اینجا متوجه می شوید فلج خواب کلید موفقیت برونفکنی براي تازه کارها است زیرا این روشی است که شما می توانید به ضمیر ناخودآگاه خود دست پیدا کنید حتی بدون اینکه تمرین کنید یا هیچگونه تصویر سازي ذهنی انجام دهید. آیا تا حالا شده صبح از خواب بیدار شوید و متوجه شوید که نمی توانید حرکت کنید یا صدایی کنید و این حالت براي چند دقیقه ادامه پیدا کند؟ به این حالت فلج خواب میگویند. ولی این حالت معمولا غیر ارادی است و ما میخواهیم به شما یاد بدهیم چطور بصورت ارادی به حالت خلسه کامل بروید.

فلج خواب چیست؟

فلج خواب یک مکانیسم دفاعی است که بدن در هنگام خواب از آن استفاده می کند. هنگامی که شخص دارد خواب می بیند که در حال انجام یک عمل فعال است، مثل دویدن، اگر در حالت فلج خواب نباشد دست و پایش را تکان می دهد و بیدار می شود. براي جلو گیري از حرکت دست و پا هنگام خواب دیدن، مغز ارتباط بین ذهن و عضلات بدن را قطع می کند و به این ترتیب حرکاتی که در ذهن و فکر انجام می شود به بدن منتقل نمی شود و شخص دست و پایش را تکان نمی دهد و بیدار نمی شود. در حالت طبیعی شخص از وقوع فلج خواب با خبر نمی شود زیرا معمولاً اول ذهن به خواب می رود و آگاهی خود را نسبت به بدن و محیط اطراف از دست می دهد و سپس مغز ارتباط بین ذهن و عضلات بدن را قطع می کند. به عبارت دیگر در حالت طبیعی ابتدا شخص وارد یک حالت (ذهن خواب – بدن بیدار) می شود و سپس به یک حالت (ذهن خواب – بدن خواب) می رود.

فهرست مطالب کتاب آموزش حالت خلسه

 • فلج خواب
 • حالت ارادی فلج خواب
 • عدم وابستگی ذهن با بدن
 • سیگنال آزمایشی
 • روش جالب برای سریع به خواب رفتن
 • طرز خوابیدن
 • یک روش قوی برای ایجاد حالت خواب
 • فریب دادن بدن
 • ۵ روش قوی
 • ایجاد برونفکنی و دیدن رویاهای آگاهانه
 • استفاده از خورشید
 • قوی ترین روش انجام برونفکنی
 • روش برونفکنی تایمر
 • و مطالب دیگر

آموزش برونفکنی


مشخصات کتاب

  عنوان: آموزش حالت خلسه
  نویسنده: نیکولاس نیوپورت
  زبان: فارسی
  فرمت فایل: PDF
  تعداد صفحات: ۷۶صفحه
  حجم فایل: ۲ مگابایت

6,000 توماندانلود


 

Got something to discuss?