جزوه ارزیابی کار و زمان دکتر رزمی

جزوه ارزیابی کار و زمان دکتر رزمی

جزوه ارزیابی کار و زمان

يكي از مباحث مهم در مهندسي صنايع ارزيابي كار و زمان است.ارزيابي كار و زمان مطالعه و ارزيابي سيستماتيك كار را در بر ميگيرد.

اهداف و مراحل آنرا مي توان در ۵ بند زير خلاصه كرد:

 • بوجود آوردن روش بهتر انجام كار
 • پياده كردن روش بهتر انجام كار
 • تعيين زمان لازم براي انجام آن كار
 • كمك در آموزش مطلوب پرسنل
 • هماهنگي با سيستمهاي پرداخت حقوق و دستمزد

اگر ارزيابي كار و زمان را به دو قسمت تقسيم كنيم مي توانيم آنرا بصورت مطالعه كار و مطالعه زمان در نظر بگيريم.

اما مطالعه كار يا طرح روشها چيست؟

كاری كه در مطالعه كار انجام مي دهيم تجزيه و تحليل عمليات يك فرايند توليدي و ساده نمودن آن است و هدف از اين كار بهبود يا افزايش كارايي در فرآيند توليدي است.

در مطالعه كار يا طرح روشها با دو مساله روبرو هستيم:

الف – طرح روش جديد در ايستگاههاي كاري جديد

ب – طرح روش بهتر در ايستگاههاي كاري موجود

در مورد اول ما به دنبال يافتن روش جديد و بهتر در زمينه تجزيه و تحليل و ساده نمودن عمليات در ايستگاههاي كاري كه قرار است ايجاد شود هستيم و روشهاي موجود يا توانايي انجام مطالعه كار در ايستگاههاي جديد را ندارد و يا اين روشها جهت انجام اين امر مناسب نيستند . و در مورد دوم هم باز هم به دنبال يافتن روشهاي بهتر جهت بهبود در ايستگاههاي كاري فرآيند توليدي موجود هستيم.

اما مراحل طرح روشهاي جديد را بصورت سيستماتيك مي توان بصورت زير خلاصه كرد :

 • گرد آوري اطلاعات
 • مرتب نمودن اطلاعات گرد آوري شده
 • انجام آناليزهاي لازم بر اطلاعات جمع آوري شده
 • ايجاد روشهاي بهتر
 • اجراي روشهاي بهتر در ايستگاههاي كاري
 • تجزيه و تحليل كار يا عملكرد ايستگاههاي كاري
 • تعيين زمان استاندارد توليد
 • پياده كردن زمانهاي استاندارد
 • پيگيري زمانهاي استاندارد بوجود آمده در پروسه توليدي

مراحل ۷ و ۸ و ۹ موضوع بحث اندازه گيري و مطالعه زمان خواهد بود و بحث عمده دراين قسمت مربوط به ابزار هاي جمع آوري اطلاعات خواهد بود

ارزیابی کار و زمان یکی از درس های پایه در رشته مهندسی صنایع میباشد.

بسیاری از مفاهیم اولیه مهندسی صنایع در درس ارزیابی کار و زمان تعریف میشود.

دانلود

 

Got something to discuss?