دانلود جزوه اقتصاد کلان کنکور ارشد مدیریت

جزوه اقتصاد کلان کنکور ارشد مدیریت به همراه شرح مفصل درس + تست و پاسخ تشریحی تست مناسب برای کنکور ارشد مدیریت

جزوه اقتصاد کلان برای کنکور ارشد مدیریت

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: حسابداري درآمد ملی

 • تعاریف
 • روشهاي محاسبه دتولی ناخالص ملی
 • روش مخارج یا هزینه
 • روش درآمدي
 • روش ارزش افزوده یا روش تولید
 • شاخص قیمت
 • محاسبه متغیرهاي اقتصادي به قیمت ثابت
 • نرخ تورم
 • نکات فصل اول
 • مجموعه تست
 • پاسخنامه
 • مجموعه تست
 • پاسخنامه
 • مجموعه تست
 • پاسخنامه

فصل دوم: تعیین درآمد ملی

 • جریان دایره وار تولید و درآمد ملی ، مدلهاي درآمد – مخارج
 • مصرف و پس انداز
 • ضرایب تکاثري
 • مدل سه بخشی
 • ضرایب تکاثري مدل سه بخشی
 • مدل چهار بخشی
 • ضرایب تکاثري مدل چهاربخشی
 • کسري و مازاد بودجه دولت
 • ضریب تکاثري بودجه متوازن
 • نکات فصل دوم
 • مجموعه تست
 • پاسخنامه
 • مجموعه تست
 • مجموعه تست

فصل سوم: مدل IS-LM

 • استخراج منحنی
 • شیب منحنی
 • عوامل مؤثر روي موقعیت IS
 • استخراج منحنی LM
 • عوامل مؤثر روي شیب LM
 • تعیین همزمان نرخ بهره و درآمد تعادلی
 • سیاستهاي پولی و مالی
 • سیاستهاي مالی
 • سیاست پولی
 • حالات افراطی
 • سیاست مالی در حالت افراطی کینزي
 • سیاست پولی درحالت افراطی کینزي
 • سیاست مالی در حالت افراطی نئو کلاسیک
 • سیاست پولی در حالت افراطی نئوکلاسیک
 • دام نقدینگی
 • حالت عمومی
 • ضرایب فزآینده سیاست هاي مالی و پولی
 • مجموعه تست
 • پاسخنامه

فصل چهارم: عرضه کل و تقاضاي کل

 • تابع تقاضاي کل
 • عوامل مؤثر بر روي شیب و موقعیت تابع تقاضاي کل
 • تابع عرضه کل
 • بررسی سیاست مالی در قالب مدل نئوکلاسیک
 • بیکاری
 • انواع بیکاري
 • مدل کینزي
 • فرض دوم: چسبندگی دستمزد
 • رکود تورمی
 • منحنی فیلیپس
 • نکات فصل چهارم
 • مجموعه تست
 • پاسخنامه

فصل پنجم: مصرف

 • حقایق آشکار
 • نظریه مصرف کینز و درآمد مطلق
 • نظریه درآمد نسبی
 • نظریه درآمددائمی
 • نکاتی پیرامون نظریه مصرف درآمد دائمی
 • نظریه مصرف ادوار زندگی
 • مصرف و عوامل مؤثر دیگر
 • مجموعه تست
 • پاسخنامه

فصل ششم: سرمایه گذاري

 • ارزش حال یک پروژه
 • نرخ بازدهی داخلی
 • تابع کارایی نهایی سرمایه
 • برآورد موجودي مطلوب سرمایه
 • اصل شتاب
 • عوامل مؤثر بر روي اجرت سرمایه
 • یک نکته تکمیلی
 • مجموعه تست
 • پاسخنامه

فصل هفتم: عرضه و تقاضاي پول

 • عرضه پول
 • مکانیزم انبساط پولی
 • رابطه بین حجم پول و پایه پولی
 • عوامل مؤثر بر روي حجم پول
 • تقاضاي پول
 • تابع تقاضاي بامول و توبین
 • انگیزه سفته بازي پول
 • مجموعه تست
 • پاسخنامه

برای استفاده از این کتاب الکترونیکی ابتدا فایل را از حالت فشرده خارج کنید و سپس آن را با یک برنامه pdf خوان باز کنید. قابل استفاده در سیستم و همه گوشی های موبایل


مشخصات جزوه 

  عنوان: جزوه اقتصاد کلان کنکور ارشد مدیریت
  زبان: فارسی
  فرمت فایل: PDF (فایل زیپ شده)
  تعداد صفحات: ۲۵۰
  حجم فایل: ۴۲ مگابایت

8,000 تومانافزودن به سبد خرید


تمامی جزوات ارسالی کاربران میباشند و در صورت درخواست ناشر یا نویسنده، اثر مورد نظر از سایت حذف خواهد شد.

Got something to discuss?