شیمی عمومی دانشگاه علم و صنعت ایران

جزوه تایپ شده شیمی عمومی دانشگاه علم و صنعت ایران نصرت اله ابراهیم نهورای

عناوین جزوه

فصل اول: ماده و انرژی

فصل دوم: اتم و مولکول

فصل سوم: سه حالت ماده

فصل چهارم: تغییر حالت

فصل پنجم: طبقه بندی عناصر

فصل ششم: ساختمان اتمی

فصل هفتم: پیوندهای شیمیایی

فصل هشتم: محلول ها

فصل نهم: محلول های غیر الکترولیت

فصل دهم: سینتیک شیمیایی

فصل یازدهم: تعادل شیمیایی

فصل دوازدهم: اسیدها و بازها

فصل سیزدهم: اکسیداسیون و احیا

فصل چهاردهم: الکتروشیمی

فصل پانزدهم: تعادل یونی

فصل شانزدهم: ترموشیمی

فصل هفدهم: کولوئیدها

فصل هجدهم: ساختمان هسته و رادیو اکتیویته

مشخصات فایل

› عنوان : شیمی عمومی دانشگاه علم و صنعت ایران
› نویسنده : نصرت اله ابراهیم نهورای
› زبان : فارسی
› تعداد صفحات : ۳۸۹
› فرمت : PDF
› حجم : ۶٫۲ مگابایت

5,000 توماندانلود

Got something to discuss?