عرفانیات (مجموعه مقالات عرفانی)

مجموعه حاضر در برگیرنده مقاله‌های عرفانی ((علیرضا ذکاوتی قراگزلو)) است که طی پانزده سال در نشریات مختلف منتشر شده است .عناوین برخی از مقالات به این شرح است :((کیمیای سعادت از دیدگاه تاریخ اجتماعی))، ((عین‌القضات و منتقدان او))، ((عطار و عرفان ایرانی))، ((پرتو ذات و تجلی صفات او))، ((تصوف در آثار ابن تیمیه))، ((جامع‌الاسرار و منبع‌الانوار))، ((فوائد الفواد))، ((تحلیلی بر کتاب مجالس العشاق))، ((مقامات جامی))، ((وصفی از صفوه‌الصفا)) و ((شمس بی نقاب))

گرچه در اين مجموعه ممكن است طول مقالات در موضوعات مختلف ناهمگن و نامتناسب به نظر آيد ولي انسجام دروني و نگرش يگانهاي كه بر گفتارها حاکم است ميتواند بر اين مجموعه در طول بيش از پانصد سال به قلم آمده عنوان کتاب واحدی بدهد. ترتيب زماني و موضوعي مقالات خواننده را در تاريخ عرفان ايران طی چندین قرن سير ميدهد و مبهمات يك مقاله در مقالة ديگر روشن ميشود.

عرفانیات عرفانیات عرفانیات

فهرست مقالات

مقامات القلوب
سيري در سيرة ابن خ فيف
مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمی
كيمياي سعادت از ديدگاه تاريخ اجتماعي
خاصيت آينگي
عين القضات و منتقدان او
نگاهي به نامههاي عينالقضات همداني
نظري بر احوال و افكار خواجه يوسف همداني
روزبهان بقلي

از روزبهان تا حافظ
عطار و عرفان ايراني
سير مسأله توحيد در عالم اسلام تا قرن هفتم هجري
نگاهي به شرح فصوص الحكم
پژوهشي ديگر در فصوص الحكم
نظري بر كبريت احمر
سرگذشت و انديشه هاي ابن سبعين
حافظ عارف و ابن عربي شاعر
پرتو ذات و تجلي صفات
حافظ و ابن فارض
سيري در مقدمة استاد آشتياني بر ترجمه شرح مثنوي نيكلسون
نقدي بر نقدي بر مثنوي
شمس بينقاب
ولدنامه
ربابنامه
انتهانامه
نسايم گلشن يا شرح گلشن راز
جامع االاسرار و منبع الانوار
المقدمات من كتاب نص النصوص في شرح الفصوص
تصوف در آثار ابن تيميه
يادي از ابن عطاءاالله اسكندري
طريقة شاذلي در مصر
شاه نعمت االله ولي
سيري در آثار ميرسيد علي همداني
نگاهي به فتوت نامه ميرسيد علي همداني
چهل مجلس يا رسالة اقباليه
مصنفات فارسي علاءالدولة سمناني
تفسيرهاي مكتب شيخ صفي الدين اردبيلي بر اشعار عرفاني
مقامات جامي


مشخصات محصول

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: ۲ مگابایت

تعداد صفحات: ۴۲۵

پس از پرداخت، لینک دانلود برای شما نمایش داده شده و همچنین از طریق ایمیل هم برایتان ارسال خواهد شد.

Got something to discuss?