مدیکال هیپنوتیزم استاد کابوک

شاید به جرات میتوان گفت که بهترین کتاب در حیطه هیپنوتیزم و آموزش هیپنوتیزم کتاب مدیکال هیپنوتیزم میباشد.

این کتاب فقط یک دوره چاپ شد و طبق تصمیمی که در زمان چاپ کتاب گرفته شده بود قرار بر این بود که این کتاب فقط از طریق مراکز درمانی و فقط در اختیار پزشکان و دانش آموختگان رشته های پزشکی قرار بگیرید روی همین اصل این کتاب ۶۰۰۰ هزار نسخه چاپ شد که در کتاب فروشی های محدودی توزیع شد و مابقی از طریق مراکز درمانی و مرکز آموزش هیپنوتیزم کابوک در اختیار پزشکان قرار گرفت.

استاد کابوک اعتقاد داشت که این کتاب نباید در اختیار افرادی سودجو جهت سو استفاده از علم هیپنوتیزم قرار بگیرد. شما در صورت آشنایی باروانشناسی هیپنوتیزم و تکنیک های خود هیپنوتیزم بعد از مطالعه این کتاب می توانید سازوکارهای دفاعی ناخود آگاه سوژه ها را شناسایی کنید و نزدیک به ۹۵ درصد افراد را در حالت هیپنوز قرار دهید.

کتاب مدیکال هیپنوتیزم در ۲۰ فصل تنطیم شده است:

 • فصل اول: فرضیه تسلسلی ماهیت هیپنوتیزم
 • فصل دوم: رابطه پدیده های هیپنوز با فرضیه تسلسلی
 • فصل سوم: القاء هیپنوز
 • فصل چهارم: رابطه عاطفی بین هیپنوتیز و سوژه
 • فصل پنجم: پرستیژ یا شخصیت
 • فصل ششم: ایجاد زمینه مصاحبه
 • فصل هفتم: انتخاب روش هیپنوتیزم
 • فصل هشتم: توضیح و تعریف هیپنوتیزم برای بیمار
 • فصل نهم: دفاع های علیه هیپنوتیزم
 • فصل دهم: روشهای آمرانه و غیر آمرانه در هیپنوتیزم
 • فصل یازدهم: نکات معنوی و اخلاقی در هیپنوتیزم
 • فصل دوازدهم: القاء هیپنوتیزم بوسیله تلقینات سستی و ریلکس
 • فصل سیزدهم: القاء هیپنوتیزم با حرکت غیر ارادی دست
 • فصل چهاردهم: القاء هیپنوز با شروع و حرکت تکراری
 • فصل پانزدهم: القاء هیپنوز با نگاه خیره مستقیم
 • فصل شانزدهم: چشم قدرت
 • فصل هفدهم: روشهای دیگر القای هیپنوتیزم
 • فصل هجدهم: بیدار کردن از خواب هیپنوتیزم
 • فصل نوزدهم: مسائل بغرنج در القاء هیپنوتیزم
 • فصل بیستم: فراگیری روش القاء هیپنوز

فهرست مطالب فصل اول کتاب مدیکال هیپنوتیزم

 • منشا تلقین
 • تلقین بعنوان یک عمل مغزی قدیمی
 • تلقین در دوران طفولیت
 • تلقین در انسان اولیه
 • تلقین در حیوانات
 • انعکاس
 • دفاعهای هیستریک
 • شناسایی و وحدت
 • اعمال یا کنش های هوشی
 • از بین بردن مقاومت هوشی سوژه
 • فعالسازی مجدد تلقین باطنی
 • ارتباط بدون حرف و تکلم
 • ازدیاد تلقین پذیری
 • فراموشی
 • خواب

حتی اساتید فن هیپنوتزم هم بعد از مطالعه این کتاب به عظمت و قدرت آن پی خواهند برد و مطالبی را فرا خواهند گرفت که بی شک روش و نگاه آنها را به این علم تغییر خواهد داد.


 icon-info مشخصات کتاب

  عنوان: مدیکال هیپنوتیزم
  نویسنده: استاد کابوک
  مترجم: بهزادی
  زبان: فارسی
  فرمت فایل: PDF
  تعداد صفحات: ۳۴۲
  حجم فایل: ۳۰ مگابایت

بنابه درخواست مالک این اثر این کتاب قابل دانلود نیست


 

Got something to discuss?