مفتاح الرموز

کتاب مفتاح الرموز نوشته حاجی میرزا محمد رضا متخلص به صفا و ملقب به سلطان الکتاب در سال ۱۳۲۰ هجری قمری نوشته شده است. این کتاب کمیاب در باب خطوط رمز دار و تفسیر خطوط مرموز و استخراج رمز خطوط است.

فهرست مطالب کتاب مفتاح الرموز

باب اول: در بیان انواع خطوط مرموز که خود شامل ۴ فصل است.

باب دوم: در بیان استخراج رمزهای خطوطی که به زبان فارسی نوشته شده است که خود شامل ۳ فصل است.

باب سوم: در بیان استخراج رمزهای خطوطی که به زبان عربی نوشته شده است که خود شامل ۳ فصل است.

باب چهارم: در بیان استخراج رمزهای خطوطی که به زبان ترکی نوشته شده است که خود شامل ۳ فصل است.

باب پنجم: در بیان استخراج رمزهای خطوطی که به زبان فرانسه نوشته شده است که خود شامل ۴ فصل است.

باب ششم: در بیان استخراج رمزهای خطوطی که به زبانهای خارجی دیگر نوشته شده است که خود شامل ۷ فصل است.

کتاب مفتاح الرموز

مفتاح الرموز pdf


 مشخصات کتاب

  عنوان: مفتاح الرموز
  نویسنده: حاجی میرزا محمد رضا متخلص به صفا
  زبان: فارسی
  فرمت فایل: PDF
  تعداد صفحات: ۱۳۶
  حجم فایل: ۲۹ مگابایت

5,900 توماندانلود


 

Got something to discuss?