کتاب اطلس تاریخی ایران از ظهور اسلام تا دوران سلجوقی

کتاب اطلس تاریخی ایران از ظهور اسلام تا دوران سلجوقی نوشته رضا فرنود اطلسی از تاریخ منطقهٔ ایران است که از ظهور اسلام شروع می‌شود و با استیلای ترکان سلجوقی به پایان می‌رسد (قرون ۷ تا ۱۱ میلادی / ۱ تا ۵ هجری قمری). ایرانیان در این دورهٔ مهم به بازتولید فرهنگ و تمدنی جدید می‌پردازند: عقاید و مذاهب ایرانی با اسلام درمی‌آمیزند و ادیان و مذاهب این منطقه را تا دورهٔ کنونی پی می‌ریزند، فارسی دری در همین دوره تثبیت می‌شود و متفکران و ادیبان و فیلسوفان بزرگی که در این دوره ظهور می‌کنند، اساس آن‌چه را امروزه فرهنگ ایرانی می‌دانیم، پایه‌گذاری می‌کنند. حکومت ساسانی که در پی حکومت یونانی‌ زبان سلوکی و حکمرانی نامنسجم اشکانی روی کار آمد، دوره‌ی پیشرفت دوباره‌ی تمدن و فرهنگ ایران است.

در این دوره مذهب زرتشتی تدوین و تبدیل به مذهب دولتی ساسانی شد. پادشاهی ساسانی طولانی‌ترین حکومت ایران و از تأثیرگذارترین دوره‌های آن است. کتاب حاضر اطلسی از تاریخ منطقه‌ی ایران است که از تأسیس پادشاهی ساسانی (حدود ۲۲۰ م) شروع می‌شود و با استیلای اعراب مسلمان (حدود ۶۷۰ م) به پایان می‌رسد. 

 

این کتاب اطلسی تاریخی است. بدین معنی که وقایع این دوره در قالب مجموعه‌ای از نقشه‌های تاریخی نشان داده می‌شود. هر نقشه نیز با متن نسبتاً کوتاهی همراه است که وقایع تاریخی مهم آن دوره را شرح می‌دهد. بدین‌صورت، بررسی تحولات مختلف این دوره از منظری کلی و درعین‌حال دقیق میسر می‌شود و با درک بُعد مکانی این‌ها، تداخل و تأثیر متقابل‌شان بر یکدیگر بهتر نمایان می‌شود.


مشخصات محصول

فرمت محصول: pdf 

تعداد صفحات: ۱۰۴

حجم فایل: ۷۸ مگابایت

پس از پرداخت، لینک دانلود برای شما نمایش داده شده و همچنین از طریق ایمیل هم برایتان ارسال خواهد شد.

6,000 توماندانلود

Got something to discuss?