کلید سلیمان

دانلود کتاب کلید سلیمان آلیستر کرولی

آليستر كرولي در  كتاب کلید گمشده حضرت سلیمان به معرفي شياطيني پرداخته است كه ساحران و جادوگران از آنها براي انجام مقاصد شيطاني خود استفاده كرده و يا آنها را مورد پرستش قرار مي دهند. اين ۷۲ شيطان همان شياطين مطرودی هستند كه حضرت سليمان آنها را به غل و زنجير كشيد. هر نوع فتنه و فسادي كه در دنياي امروز رخ مي دهد بنوعي به اين ۷۲ ديو و سپاهيان آنها ارتباط دارد.

هيچ سحري در دنيا انجام نشده مگر پای قدرت شيطاني يكي از اين ۷۲ پليد در ميان بوده است. خسارات بسيار زيادي از اين ۷۲ پليد در طول تاريخ به بار آمده است. شيطان مالك هيچ چيزي در عالم نيست حتي مالك نام خود نيز نمي باشد .

همه چيز ملك خداوند است و هيچ چيزي در عالم رخ نمي دهد مگر به قدرت او. آنهایی كه براي پيش برد مقاصد خود به اين ۷۲ ديو متوسل مي شوند سخت بر گمراهي خود افزوده اند . آنها نيستند در اين عالم مگر براي امتحان بشر. همانند فرشته های هاروت و ماروت که برای امتحان بشر آمده بودند.

در معناي اين جمله با دقت تفكر كنيد:

۴۳۲۱ پيامبر بر بني اسرائيل مبعوث شد، آنها هدايت نيافتند، چون پدري نبود كه آنها را هدايت كند. معنای پدر چيست؟ ابوبكر از دنيا رفت، نقطه از نور ديد، بسوی نور دويد، هرچه مي دويد به نور نمي رسيد، محمد آمد با ظرفي پر از شير، اگر ابوبكر از آن شير نمي نوشيد هرگز به نور نمي رسيد (درك اين معني نمي كنند مگر اهل دل).

شياطيني كه حضرت سليمان آنها را به و غل و زنجير كشيد.
در كتاب کلید سلیمان (کلید گمشده سلیمان) جن ها (شياطين ) خبيثی كه از آغاز خلقت بشر از آسمان به روي زمين سقوط كرده اند معرفي شده اند كه تمامي آنها براي انسان مضر بوده و هستند. اينها همان شياطيني هستند كه به فرمان حضرت سليمان به غل و زنجير كشيده شده و پس از مرگ ايشان آزاد شده و تا به امروز با سپاه خود مشغول گمراه كردن انسانها هستند.

در واقع تمامي قدرتهاي شيطاني ساحران و جادوگران از اين ۷۲ شيطان منشاء گرفته است.

کلید سلیمان


نوع فایل: pdf

حجم: ۴٫۴ مگابایت

۸۹ صفحه

دانلود کتاب با لینک مستقیم

 


همچنین بخوانید:

دانلود کتاب هفتاد و دو دیو آصف ابن برخیا

Got something to discuss?