گزارش کار آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته ۱

یادگیری نحوه نوشتن یک گزارش آزمایش کامل و ارائه نتایح و تحلیل به شکل علمی و دقیق یکی از هدفهای درس آزمایشگاه فیزیک پایه یک است. به این منظور و برای تحلیل داده ها، ارائه و ثبت نتایج بدست آمده از آزمایش ها لازم است.

یک گزارش آزمایش باید دارای بخش های زیر باشد:

صفحه نخست شامل عنوان آزمایش، نام، نام خانوادگی و شماره دانشجویی آزمایشگر، تاریخ انجام آزمایش و گروه ثبت نامی
موضوع آزمایش
هدف از انجام آزمایش
مقدمه (کوتاه)
تئوری (کوتاه)؛ در صورتی که لازم به ذکر مطلبی از جزوه و یا کتابی می باشد با یک جمله منظور خود را بیان کرده و برای تفصیل به مرجع مورد نظر ارجاع دهید.
نحوه انجام آزمایش و نکاتی که باید در حین انجام آزمایش مورد توجه قرار گیرند(بسیار کوتاه)
رسم نمودارها، تحلیل دقیق داده ها و تحلیل رفتار منحنی ها در نواحی مختلف با توجه به خواسته های آزمایش
محاسبه خطاها (انحراف معیار میانگین) و دلایل بروز خطا
ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود شرایط آزمایش
پاسخ به سئوالات
جداول داده های ثبت شده


مشخصات محصول

فرمت محصول: pdf 

تعداد صفحات: ۴۸

حجم فایل: ۴٫۳ مگابایت

دانلود

Got something to discuss?