پایان نامه کارشناسی با موضوع بررسی تاثیر عضویت ایران درسازمان تجارت جهانی بر نظام بانکداری دولتی

پایان نامه کارشناسی مدیریت صنعتی با موضوع بررسی تاثیر عضویت ایران درسازمان تجارت جهانی بر نظام بانکداری دولتی

چکیده

مطالعات نظری حاکی از اثرات مثبت الحاق کشورها به سازمان تجارت جهانی بر عملکرد بانک‌های آن‌ها می‌باشند. هدف ازتحقیق حاضر ‌بررسی اثرات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر بانک‌های دولتی‌کشور می‌باشد. به همین منظورپس ازمطالعه ‌کامل چارچوب سازمان تجارت جهانی، شرایط الحاق، اصول، اهداف و الزامات آن برای کشورهای عضو به بررسی سیستم بانکداری ‌کشور، نقاط ضعف و مزیت های آن پرداخته شده است. و پس از بررسی نظری تاثیرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر بانکداری دولتی کشور، آثار این الحاق از نظرآماری تجزیه و تحلیل شده است.

در اين‌ مقاله‌ تأثير احتمالي‌ پيوستن‌ ايران‌ به‌ سازمان‌ جهاني‌ تجارت‌  (WTO)بر سيستم‌ بانكداری دولتی کشور مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ است‌. همچنين‌ در اين‌ پژوهش‌ به‌ منظور دستيابي‌ به‌ نقاط قوت‌ و ضعف‌ سيستم‌ بانكي‌ كشور در صورت‌ پيوستن‌ به‌ سازمان ‌جهاني‌ تجارت‌، وضعيت‌ خدمات‌ سيستم‌ بانكهاي‌ دولتی‌ از بعد رقابتي‌ با خدمات‌ بانكهاي‌ پيشرفته‌ دنيا بررسي‌ شده‌ است‌. در پايان‌ راهكارهايي‌ جهت‌ افزايش‌ توان‌ رقابتي‌ سيستم‌ بانكي‌ در مرحله‌ قبل‌ از پيوستن‌ به‌ سازمان‌جهاني‌ تجارت‌ به‌ سيستم‌ بانكي‌ و در مرحله‌ مذاكره‌ جهت‌ پيوستن‌ به‌ اين‌ سازمان‌ به‌ تيم‌ مذاكره‌ كننده‌ ارائه‌ شده‌ است‌.

کلمات کلیدی: سازمان تجارت جهانی، بانکداری

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه

۲-۱-بیان مساله تحقیق

۳-۱-ضرورت و اهمیت پژوهش

۴-۱-اهداف تحقیق

۵-۱-فرضیه های تحقیق

فصل دوم: بیشینه یا سابقه تحقیق

۱-۲-مبانی نظری پژوهش

۲-۲-سوابق پژوهش

فصل سوم: روش و متدولوژی تحقیق

۱-۳-روش تحقیق

۲-۳-ابزار جمع آوری اطلاعات

۳-۳-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

۱-۴-خلاصه تحقیق

۲-۴-نتایج فرضیه ها به همراه تطبیق با نتایج پژوهش قبلی

۳-۴-محدودیتهای پژوهش

۴-۴-پیشنهادها

منابع مورد استفاده

منابع فارسی

منابع انگلیسی

مشخصات کتاب

› عنوان : پایان نامه کارشناسی مدیریت صنعتی با موضوع بررسی تاثیر عضویت ایران درسازمان تجارت جهانی برنظام بانکداری دولتی
› زبان : فارسی
› تعداد صفحات : ۲۸
› فرمت : word
› حجم : ۷۲ کیلوبایت

پس از پرداخت، لینک دانلود برای شما نمایش داده شده و همچنین از طریق ایمیل هم برایتان ارسال خواهد شد.

5,000 توماندانلود

Got something to discuss?