زندگی نامه شیخ بهایی

زندگی نامه شیخ بهایی
شرح کامل زندگی نامه شیخ بهایی زندگی نامه شیخ بهایی شاعر، عارف، ریاضی دان و عالم نامدار ایرانی بهاءالدین محمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی در 8 اسفند سال 925 خورشیدی در بعلبک متولد شد و حدود سال 1000 خورشیدی در اصفهان درگذشت. شیخ بهایی در دوران زندگی خود همه علوم رایج در عصر خود را آموخته بود. از شیخ بهایی حدود 95 کتاب و رساله در سیاست، حدیث، ریاضی، اخلاق، نجوم، عرفان، فقه، مهندسی و هنر و فیزیک و علوم غریبه بر جای مانده است. به پاس خدمات شیخ بهایی به علم ستاره شناسی، یونسکو...
ادامه مطلب