فرعونها هم می میرند

فرعونها هم می میرند
دانلود کتاب فرعونها هم می میرند دانلود کتاب فرعونها هم می میرند نوشته الیزابت پین که در سال 1368 با ترجمه حسن پستا منتشر شده است. کتاب فرعون ها هم می میرند (The Pharaohs of Ancient Egypt) اثری است از الیزابت پین که در سال 1964 نوشته شده است. واژه “فِرعَون” لقبی است که در دوره متأخر برای نام بردن از فرمانروایان سلسله‌های مصر باستان به‌کار می‌رود. هر چند، از نظر تاریخی، فرعون فقط در طی پادشاهی نوین مصر، به ویژه در میانه دودمان هجدهم مصر، پس از سلطنت “حتشپسوت” به عنوان یک لقب برای...
ادامه مطلب