احصاء العلوم فارابی

احصاء العلوم فارابی
دانلود احصاء العلوم فارابی احصاء العلوم فارابی . کتابی بسیار ارزشمند و چکیده از ابونصر محمد فارابی (260-339) فیلسوف نامدار ایرانی، در طبقه‌بندی دانش‌های رایج روزگار نویسنده است که تاثیر مهمی بر آثار نویسندگان شرق و غرب در تبویب دانش‌ها و بخش‌بندی مباحث فلسفی برجای نهاد. فارابی "احصاء العلوم" را منطبق بر آرای افلاطون و ارسطو به پنج فصل یا پنج دانش اصلی تقسیم کرده و ذیل هر یک شاخه‌های فرعی و فرعی‌تر آن دانش را آورده است.احصاء العلوم را می توان یکی از مهمترین آثار فارابی و...
ادامه مطلب