بازی تاج و تخت

کتاب بازی تاج و تخت
دانلود کتاب بازی تاج و تخت کتاب نغمه یخ و آتش - بازی تاج و تخت بیشک یکی از برترین رمانهای جرج آر. آر. مارتین است. استارک‌ها بر سرزمین زمستانی حکم می‌رانند، جایی که خلق و خوی مردمانش همچون طبیعت سرد و خشک است. صداقت و درستکاری پیشه آن‌هاست. کتاب بازی تاج و تخت داستان جوانمردی و درستکاری همین مردان است، آن‌جا که چشمان تنگ بین دشمنان زیر نظرشان دارد و ...مجموعه آوای یخ و آتش در حقیقت سه داستان در یک داستان است: داستان نخست و اصلی نبرد بر سر تخت آهنین است که در وستروس و در...
ادامه مطلب