کتاب ارباب حلقه ها

کتاب ارباب حلقه ها
دانلود کتاب ارباب حلقه ها کتاب ارباب حلقه ها شاهکار ادبیات قرن بیستم نوشته زبان شناس و نویسنده گران سنگ، تالکین است که با فروش بیش از ۱۵۰ میلیون نسخه از آن در سرتاسر جهان تبدیل به دومین کتاب پرفروش دنیا شد. ارباب حلقه ها با بهره بردن از عناصر دنیای فانتزی با زبان حماسه و اسطوره سرایی در ژانر فانتزی حماسی قرار میگیرد. کتاب ارباب حلقه ها در سه جلد منتشر شده است: کتاب اول: یاران حلقه کتاب دوم: دو برج کتاب سوم: بازگشت پادشاهیاران حلقه «یاران حلقه» روایت بخش اول سفر یاران...
ادامه مطلب