پرندگان میروند در پرو میمیرند

پرندگان میروند در پرو میمیرند
پرندگان میروند در پرو میمیرند پرندگان میروند در پرو میمیرند نوشته «رومن گاری» از تاثیرگذارترین نوشته های اوست که سال ۱۹۶۸ از روی آن فیلمی ساخته شد. داستان ماجرای پرندگانی است که از جزایر «گوانو» به سمت ساحلی در صدکیلومتری «لیما» حرکت می کنند تا به هر زحمتی شده به آن جا برسند و بمیرند.بخشی از متن کتاب پرندگان میروند در پرو میمیرندبیرون آمد، روی ایوان ایستاد و دوباره مالک تنهایی خود شد: تپه‌های شنی، اقیانوس، هزاران پرندهٔ مرده در ماسه، یک زورق، یک تور ماهیگیری...
ادامه مطلب
برچسب ها:

رختکن بزرگ

رختکن بزرگ
رختکن بزرگ داستان رختکن بزرگ بعد از جنگ جهانی و در فرانسه جریان دارد. لوک مارتین پسر 14 ساله ای است که پدرش در آخرین روزهای جنگ کشته شده و اکنون کسی را در این دنیا ندارد. دولت اینجور بچه ها را جمع کرده و در جایی مثل پرورشگاه بزرگ می کند. در اولین روز ورود لوک به این پرورشگاه، پیرمردی به نام وندرپوت او را از محیط جدید ترسانده و همراه خود می برد. وندرپوت در خانه ای همراه با دو بچه دیگر به نام لئون و ژوزت زندگی می کند و کار او فعالیت در بازار سیاه و قاچاق است و از بچه ها کمک می گیرد....
ادامه مطلب
برچسب ها: