ظهور امام زمان (عج)

ظهور امام زمان
ظهور امام زمان (عج) همه ادیان الهی بشارت یک منجی الهی را داده اند که روزی به پا میخیزد و همه جهان را پر از عدالت میکند و ظالمان و ستمکاران را از بین برمیدارد. آن روز روزی است که مردگان آرزوی زنده بودن میکنند تا در این دنیای پر از عدل و داد دوباره زندگی کنند. با ما همراه باشید تا از ریز تا درشت ظهور امام زمان (عج) را با هم مرور کنیم. بعد از خواندن این مقاله سوالی نخواهد ماند که به جواب آن نرسیده باشید. ان شالله در این مقاله به موضوعات زیز خواهیم پرداخت: نشانه های حتمی ظهور امام...
ادامه مطلب

کتاب تبتی مردگان

کتاب تبتی مردگان
دانلود کتاب تبتی مردگان کتاب تبتی مردگان یکی از کتابهای مقدس تبتیان است. کتاب تبتی مردگان (باردو تودول) که کتاب مقدس بودایی‌هاست، در ظاهر مربوط به لحظات مرگ و ساحت پس از مرگ است، اما درحقیقت در پی توضیح روش زندگی و چگونه زیستن است؛ زیرا معتقد است که انسان در ساحت مرگ درمی‌یابد که چگونه زندگی کرده و اگر به جهان بازگردد چگونه می‌بایست زندگی کند. این کتاب ما را به شناختی تازه درباره نقاط اشتراک ادیان و نوع نگاه به مرگ و عالم پس از مرگ می‌رساند. در ابتدای کتاب...
ادامه مطلب

کتاب اسرار مرگ سوامی موکتاناندا

اسرار مرگ
دانلود کتاب اسرار مرگ سوامی موکتاناندا آیا مرگ حقیقت دارد؟ این یکی از سخنرانیهای سوامی موکتاناندا است که به زبان انگلیسی منتشر شده است. این کتاب تحت عنوان اسرار مرگ توسط خانم دکتر شیرین نبوی نژاد که خود از جراحان زبردست دندانپزشکی و استاد یوگا میباشند به فارسی روان ترجمه شده است. مطمئن هستم کسانی که این کتاب را مطالعه می کنند اگر در کانال نور حرکت می‌کنند و از مومنین و دوستان واقعی خداوند هستند راضی و خرسند با قلبی سرشار از عشق و عزمی استوار حرکت خود را به سمت رهایی و...
ادامه مطلب