درآمدی بر افسانه طلسم دفینه!

طلسم دفینه
درآمدی بر افسانه طلسم دفینه! حتما شما هم تا به حال در مورد گنج ها و دفینه هایی که طلسم و جادو شده اند مطالبی را شنیده اید. در این گفتار کوتاه و مختصر دوست دارم در این زمینه کمی روشن گری بکنم. البته اگر به بعضی ها برنخورد. با تجربه ای که بنده خودم دارم و از همکاران و اساتید گرامی پرس و جو کردم اصلا پدیده ای به نام طلسم دفینه وجود ندارد. (اگر هم باشد در 1000 مورد شاید یک نمونه باشد و آن هم بسیار بعید است) در دفینه یابی و گنج یابی چیزی که ما با آن مواجه هستیم یک معماری و یک سازه است....
ادامه مطلب