کتاب موجودات خیالی

کتاب موجودات خیالی
کتاب موجودات خیالی دانلود کتاب موجودات خیالی نوشته خورخه لوئیس بورخس در کتاب موجودات خیالی همراه بورخس به سرتاسر جهان سفر خواهیم کرد و از شگفتی های این جهان متعجب خواهیم گشت. خورخه بورخس در این کتاب متون قدیمی را برای شما باز میکند و از دورن آنها عجایب بسیاری را برایتان بازگو میکند. این کتاب نیز همانند سایر آثار بورخس در مرز باریک حقیقت و خیال قرار دارد. خورخه بورخس در این کتاب به بررسی موجودات افسانه ای و عجیب میپردازد. تفاسیری که از این حیوانات افسانه ای شده است را...
ادامه مطلب

موجودات افسانه ای ایران

7 تا از موجودات افسانه ای مشهور در فرهنگ ایران زمین موجودات افسانه ای در فرهنگ ایران زمین و در سایر نقاط دنیا بسیار زیاد هستند. این موجودات افسانه ای بعضی وقتها صرفا یک افسانه هستند که وجود خارجی ندارند ولی برخی از این موجودات هستند که ممکن است واقعا وجود داشته اند و یا در حال حاضر هم وجود دارند. در این مقاله قصد داریم به معرفی این موجودات افسانه ای که ممکن است وجود داشته باشند میپردازیم.آلآل موجودی است که گفته می شود اگر زن تازه زا را تنها بگذارید به سراغ او می‌آید و به...
ادامه مطلب