چنگیز خان اثر هارولد لمب

چنگیز خان
چنگیز خان رمان چنگیز خان اثر هارولد لمب چنگیز خان سردار مغول، کسی که شنیدن اسمش لرزه بر اندام پادشاهان می انداخت، از چین و هندوستان تا ایران و عثمانی و حتی اروپا کسی را یارای مقابله با او نبود. این سردار سفاک موفق به تعلیم و تربیت فداکارترین نظامیان شده است. چنگیز خان مغول کسی است که قبل از نوشتن این کتاب همه او را یک راهزن سفاک و خشن میدانستند ولی هارولد لمب با این کتاب او را به همه جهانیان شناساند. چنگیزخان مغول با نام اصلی تموچین، خان مغول و سردار جنگی بود که قبایل مغول...
ادامه مطلب
برچسب ها:

کتاب عروس ایران اثر هارولد لمب

کتاب عروس ایران
دانلود کتاب عروس ایران اثر هارولد لمب کتاب عروس ایران (بانوی امپراتوری مغول) درباره‌ داستان پرماجرای‌ نورمحل بانوی ایرانی، ملکه و همسر جهانگیر امپراطور هند است.با هم بخشی از کتاب عروس ایران را میخوانیم سال ۱۶۱۱ میلادی یعنی در ششمین سال سلطنت خویش جهانگیر روز عید نوروز را جشن گرفت و جزء سایر مراسم و تشریفات، ایلچی ایران نامه مبارک باد شاه عباس بزرگ را برای پادشاه نوشته بود در میان درباریان قرائت کرد:برادر تاجدار من جهانگیر اسکندرزاده و جمشید دوران ظل الله همیشه...
ادامه مطلب

دانلود کتاب سلیمان فاتح

کتاب سلیمان فاتح
دانلود رایگان کتاب سلیمان فاتح اثر هارولد لمب کتاب سلیمان فاتح اثر هارولد لمب ترجمه حمید رهنما. این کتاب بینظیر به شرح زندگی سلطان سلیم عثمانی و تاریخ عثمانی میپردازد. کتاب سلیمان فاتح شامل داستانهای زیر است:احضار اراضی متصرفی در اثر جنگ دریا جستجو در آسیا جزیره مالت سقوط قدرت ترکبخش ابتدایی کتاب سلیمان فاتح:وقتی که دو طبیب خارجی با هم جلسه کردند و اعلام داشتند که حیات بدن سرطان خورده سلطان سلیم را برای همیشه ترک گفته به وزیر گفتند که از نظریه خود کمال...
ادامه مطلب
برچسب ها: