پیشگویی های نوستراداموس

پیشگویی های نوستراداموس
پیشگویی های نوستراداموس شاید شما نیز پیشگویی های نوستراداموس را شنیده اید. شخصیت عجیبی که بسیاری از اتفاقات را پیش بینی کرده است. شاید در آن زمان کسی آن پیش بینی ها را جدی نمیگرفت ولی به مرور زمان مشخص شد که پیشگویی های نوستراداموس در عمل اتفاق میفتند. درباره نوستراداموس بحث بسیار است. عده ای اعتقاد دارند او یک پیشگوی بینظیر بوده و بعضی نیز اعتقاد دارند او ساخته پرداخته جریان فراماسونی است. حتی عده ای اعتقاد دارند نوستراداموس در پیشگویی هایش از کتاب رستاخیز مردگان...
ادامه مطلب

مکاشفه عهد جدید

مکاشفه عهد جدید
دانلود کتاب مکاشفه عهد جدید دانلود کتاب مکاشفه عهد جدید مکاشفه رویدادهای آخر زمان کاری از سایت بیگانگان باستانیمکاشفه عهد جدید آخرین قسمت کتاب عهد جدید است. این قسمت از بسیاری لحاظ با قسمتهای قبلی فرق دارد. اکثر قسمتهای «مکاشفه»، به زبان سمبولیک و رمزی نوشته شده و دارای مفاهیم عمیقی است، لذا نباید آن را مانند سایر کتب عهد جدید بطور تحت اللفظی معنی کرد. این کتاب در زمانی نوشته شده که مسیحیان سخت تحت شکنجه و آزار بودند، لذا یوحنا مطالب خود را بطور رمزی بیان میکند تا...
ادامه مطلب