اسرار حقه بازی

اسرار حقه بازی
دانلود کتاب اسرار حقه بازی کتاب اسرار حقه بازی شعبده بازی، چشم بندی، تردستی بدون شک بهترین کتابی است که تاکنون درباره شعبده بازی و تردستی نوشته شده است. در این کتاب یاد خواهید گرفت که چطور شعبده بازان حرفه ای با ترفندهای خود شما را شگفت زده میکنند. اجرای بعضی از این نمایش ها نیاز به به وسایل مخصوص دارد ولی بسیاری از آنها را میتوانید در منزل و با وسایل خیلی ابتدایی انجام دهید. البته خواندن این کتاب به تنهایی کافی نیست و شما حتما باید این ترفندها را تمرین و تکرار کنید تا موقع...
ادامه مطلب