پیشگیری از کرونا

پیشگیری از کرونا
کتاب پیشگیری از کرونا کتاب پیشگیری از کرونا - 101 نکته دانش محور که میتواند زندگی شما را نجات دهد. نویسندگان: دکتر ونگ ژو، دکتر کیانگ ونگ، دکتر کی هو، دکتر زایکی ژنگ به سرپرستی دکتر ونگ ژو به ترجمه گروهی از پزشکان ایران زمینپیشینه علمی دکتر ونگ ژو پزشک ارشد ( سطح2 ) مرکز کنترل بیماریها و پیشگیری از بیماریها . محقق ارشد دانشگاه ، دانشگاه پنسیلوانیا ، ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۵ سرمایه گذاری توسط " پروژه ۲۱۳ استعداد درخشان " توسط دولت مردمی Wuhan در سال ۲۰۰۳ سرمایه گذاری توسط " برنامه...
ادامه مطلب
برچسب ها: