پیشگیری از کرونا

پیشگیری از کرونا
کتاب پیشگیری از کرونا کتاب پیشگیری از کرونا - 101 نکته دانش محور که میتواند زندگی شما را نجات دهد. نویسندگان: دکتر ونگ ژو، دکتر کیانگ ونگ، دکتر کی هو، دکتر زایکی ژنگ به سرپرستی دکتر ونگ ژو به ترجمه گروهی از پزشکان ایران زمین پیشینه علمی دکتر ونگ ژو پزشک ارشد ( سطح2 ) مرکز کنترل بیماریها و پیشگیری از بیماریها . محقق ارشد دانشگاه ، دانشگاه پنسیلوانیا ، ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۵ سرمایه گذاری توسط " پروژه ۲۱۳ استعداد درخشان " توسط دولت مردمی Wuhan در سال ۲۰۰۳ سرمایه گذاری توسط " برنامه...
ادامه مطلب
برچسب ها: