فال ابجد با اسم مادر

فال ابجد با اسم مادر

فال ابجد با اسم مادر

فال ابجد با اسم مادر بر اساس علم نجوم و تاثیر آنها بر زندگی انسانها و ترکیب آن با علوم غریبه است. با ما همراه باشید تا با این فال آشنا شوید.

برای اینکه بتوانیم فال ابجد با اسم مادر انجام دهیم باید مراحل زیر را انجام دهیم:
 • نام خود او و نام مادرش را بر حسب حروف ابجد کبیر نوشته و اعداد متناظر با هر حرف را با هم جمع کنیم.
 • بعد حاصل جمع اسم خود شخص را با حاصل جمع اسم مادرش جمع کنیم و حاصل جمع را بر ۱۲ تقسیم کنیم.
 • باقیمانده این تقسیم عددی کمتر از ۱۲ می‌شود که همین طالع شخص را مشخص می‌کند و هر باقیمانده‌ای با یک ماه متناظر است.
 • اگر باقیمانده تقسیم ۰ شد آن را متناظر با برج ۱۲ در نظر می‌گیریم.

نکته: اسمی به آن صدایتان میزنند مهم است و اسم شناسنامه ای مهم نیست.

یک مثال مثال:
علی فرزند مرضیه

 • برای انجام فال ابجد با اسم مادر، علی فرزند مرضیه، اسم علی را به ابجد کبیر در میاریم که می‌شود: ۱۱۰
 • سپس اسم مرضیه را به ابجد کبیر می‌بریم و جمع حروف آن می‌شود: ۱۰۵۵
 • سپس ۱۱۰ و ۱۰۵۵ را با هم جمع می‌کنیم و می‌شود: ۱۱۶۵
 • آنگاه ۱۱۶۵ را بر ۱۲ تقسیم کنیم باقیمانده‌اش می‌شود: ۱

نکته: این محاسبات و انجام عمل تقسیم باید با تسبیح انجام شود تا مشخص شود که باقیمانده چند میشود.

 • پس طالع این شخص را باید از برج ۱، که برج حمل است بخوانیم.

جدول حروف ابجد کبیر

حروف ابجد کبیر

نکته:

برای حروف «گ چ پ ژ» هم که در عربی موجود نیستند و در حروف ابجد هم وجود ندارند به این ترتیب عمل می‌کنیم که برای حرف گ، از ابجد حرف ج؛ برای حرف پ، از ابجد حرف ب و برای حرف ژ، از ابجد حرف ز استفاده می‌کنیم. البته بعضی از حکما گفته‌اند حروف گ. چ. پ. ژ. که در عربی نیستند را اصلا حساب نمی‌کنیم؛ و در واقع آن حروف را از اسم شخص حذف می‌کنیم. برای حروفی که تشدید دارند هم در برخی منابع گفته‌اند که باید حروف مشدد را دوبار حساب کنیم و برخی دیگر گفته‌اند که نه همان یک بار حساب‌شان می‌کنیم.

برخی از نکات دیگر درباره فال ابجد با اسم مادر

 • اسامی که دارای حمزه آخر هستند باید حمزه آخر آنها آورده شود مانند نساء، “ننویسید نسا بنویسید نساء.”
 • اسامی که دارای حروف والی هستند (مثلا ابوالفضل باید بصورت “ابولفضل” نوشته شود).
 • اسامی که در شناسنامه بصورت لقب دار (مثل “سید حسن”، “سیدعلی” و…) هستند باید بدون لقب و فقط نام اصلی نوشته شوند (بدون القابی مثل “سید” و… . )
 • اسامی که دارای حرف “ی” آخر هستند (مثلا “کبری” باید بصورت “کبرا“) نوشته شوند.
 • اسامی که دارای اسم شریف “اله” هستند باید “الله” نوشته شوند (بصورت کامل)

همچنین بخوانید: فال شیخ بهایی


طالع هر شخص در فال ابجد با اسم مادر

برج ۱ برج حمل است.

زنان: هر آن زنی که به طالع حمل باشد زنیست میانه بالا و ابرو کشیده و زیرک و عاقله و دانا و هم ستاره حضرت خدیجه کبری(ع) و در هر خانه که قدم گذارد دولت و اقبال بر سر اهل خانه است. زود خشم گیرد و زود فرو نشیند و یک زن در همسایگی او با او در مقام عداوت است و نشانه آن زن کوتاه قد و ارزق چشم و سفید چهره و در ظاهر با او در مقام دوستی باشد. و در باطن در مقام دشمنی که بیم هلاک باشد از او حذر کند و خود را به خداوند جل جلاله بسپارد و از کارهای خانگی خود بسیار عاقل و دانا و زیرک باشد. در امورات زندگی خود بینا و دل خود را با خدا صاف کند و هرگز ناشکری نکند.دست به هر کاری زند زود اصلاح شود . و در میان خویشان یکنفر او را نصیحت می کند و او خیال می کند با او دشمنی دارد البته نصیحت او را قبول کند تا در صدمه نیفتد و هرگز محتاج نشود. کاهل نمازی نباید بکند و در امورات خانه داری و شوهر داری خود باید ثابت باشد. مراوده با مردم ناکس نکند چون اینکار را بکند البته هیچوقت به بلای دنیا و آخرت مبتلا نگردد.

مردان: مردان برج حمل هم مردان بلند‌قد، خوش اخلاق و خوش ‌اقبالی هستند که اصلا با دروغ نمی‌سازند.

 برج حمل


برج ۲ برج ثور است.
 زنان برج ثور زنانی خوش اخلاق و زیبا هستند که دشمنان بسیاری دارند، اما این دشمنان نمی‌توانند به آن‌ها آسیبی برسانند.
مردان برج ثور مقداری دمدمی مزاج هستند. از خصوصیات خوب‌شان این است که چشم به مال دیگران ندارند. انگشتر فیروزه برای آن‌ها بسیار خوش‌یمن و مبارک است.
فال ابجد با اسم مادر

برج ۳ برج جوزا است.
زنان برج جوزا دمدمی مزاج و چرب‌زبان هستند. این زنان صاحب فرزندان بسیاری می‌شوند؛ و در کار خود همیشه حیران بوده و نمی‌داند چه کار کند.
مردان برج جوزا زود خشمگین می‌شوند و زود هم آرام می‌شوند. آن‌ها رازدار‌هایی قوی هستند که اسرار به هیچ کسی نمی‌گویند، چون معتقد هستند کسی راز آن‌ها را نگه نمی‌دارد.
 برج جوزا

برج ۴ برج سرطان است.
 زنان متولد این برج اصلا قرض دادن بهشان نمی‌سازد و هر که از آن‌ها قرضی بگیرد دیگر پس نمی‌دهد. بیشتر بیماری‌های زنان این برج در دل و کمر‌شان است که باید بسیار از این اعضا مراقبت کنند.
مردان برج سرطان مردانی صاحب عزت و ثروت هستند که بسیار زیرک و دانا هستند، اما در خیلی دیرباور هستند و حرف هیچ‌کس را راحت باور نمی‌کنند.

برج سرطان


برج ۵ برج اسد است.
زنان متولد برج اسد بسیار آتشین و در عین حال خاکی هستند. این زنان عمر طولانی می‌کنند و از خواهر و برادر شانس ندارند.
مردان این برج هم مردانی هستند که حرف‌هایشان پیش بزرگان پذیرفته است، اما خودشان به سختی حرف کسی را می‌پذیرند مگر اینکه با روی خیلی خوش با آن‌ها صحبت شود. بسیار هم خوش‌گذران است.
طالع بینی نجومی

برج ۶ برج سنبله یا برج دوشیزه است.
زنان برج سنبله زنانی سرخ‌رو هستند که بسیار مومن و خداترس هستند. این زنان از خویشاوندان‌شان دور می‌افتند. ولی در غربت مقاوم هستند.
مردان برج سنبله هم از سخن دروغ و مال حرام بدشانسی بسیاری می‌آورند. فرزندان زیادی هم در طالع‌شان هست. از حیوانات چهارپا مثل اسب و گوسفند شانس آورده و روز یکشنبه بسیار برای‌شان خوش‌یمن است.
 برج سنبله

برج ۷ برج میزان است.
 زنان این برج زنان بسیار راستگویی هستند که با دروغ و دروغ‌گو دشمنی عمیقی دارند. در میان مردم هم بسیار شناخته‌شده و سرافراز هستند.
مردان برج میزان بسیار در شراکت بدشانس هستند و بهتر است با کسی شریک نشوند. انگشتر یاقوت برای این‌ها یمن بسیاری دارد. آنان در سن ۸ سالگی خطر مرگ تهدید‌شان می‌کند، اما اگر جان سالم به در ببرند تا ۸۰ سالگی به سلامت زندگی می‌کنند.

 فال ابجد با اسم مادر برج میزانبرج میزان


برج ۸ برج عقرب است.
 معمولا هیچ کس قدر این زنان را نمی‌داند و همواره به این زنان دروغ و تهمت‌های بسیاری می‌بندند که البته آسیب و ضرری به آن‌ها نمی‌رساند.
مردان این برج هم به هر کس وفادار بمانند از همان کس ضربه می‌خورند. برای این مردان انگشتر عقیق بسیار خوش‌یمن است.

برج عقرب


برج ۹ برج برج قوس است.
 زنان این برج اگر در نمازشان سستی کنند بدشانسی بسیاری می‌آورند. بهتر است که دعای چشم‌زخم برای فرزندان‌شان بگیرند، چون بسیار در چشم دیگران می‌آیند.
مردان برج قوس از خواهر و بردار نه خیری ببینند نه شری. ولی یک دوست خیلی وفادار دارند که از برادر به ایشان نزدیک‌تر است. یک روز از یک هم‌سفر آسیب بسیاری می‌بینند، ولی به خوبی می‌توانند از پس آن بر بیایند.
 فال ابجد با اسم مادر برج قوس
برج قوس

برج ۱۰ برج جدی است.
 زنان برج جدی بسیار خوشبخت می‌شوند و از پدر، مادر، خواهر و برادران‌شان به ایشان خیر بسیاری می‌رسد. برای این زنان رنگ آبی و سبز بسیار خوش‌یمن است.
مردان این برج تلاش بسیاری برای پول می‌کنند، ولی حواس‌شان باشد که به ایشان همانقدری می‌رسد که خدا مقدر کرده است. در عین حال بسیار دست و دل‌باز هستند، ولی از قرض دادن شانس نمی‌آورند.

 برج جدی


برج ۱۱ برج دلو است.
 زنان برج دلو زنان بسیار کوشایی هستند که بسیار غصه می‌خورند. در سن چهل سالگی خطر مرگ تهدید‌شان می‌کند و اگر جان سالم به در ببرند عمر طبیعی خواهند داشت.

مردان: هر آنکس که به طالع دلو باشد مردیست به ستاره حضرت یحیی (ع) بادی و خاکی و جنوبی است.

او مردی باشد با دولت و پاکدامن و رحیم دل و مهربان و به اذیت و آزار احدی راضی نیست و با هرکس نیکی کند جفا بیند و قرض دادن و ضامن داری وی را نسازد.

با هرکس دوستی کند عاقبت الامر پشیمان شود و در امورات خود همیشه حیران و سرگردان است باید دل خود را با خدا صاف کند و صاحب این طالع در سن چهارده سالگی خطر مرگی از وی گذشته است چون صدقه داده است .اما به سلامتی به سن طبیعی برسد و به خوشگذرانی بگذراند .

مدتی از جفت خود جدایی کند و مسافرت او به طول انجامد و با رفیق نا موافق دم ساز شود که آنچه بخواهد خود را رها کند نتواند از لطف خدا و توسل به ائمه هدی (ع) رهایی یابد و عاقبت به خیر باشد.

خانه فرزندان وی سنبله است و از دو فرزند بهره مند شود و از دنیا بیرون نرود مگر آمرزیده و رستگار شود.

صاحب این طالع را بسازد ماه شوال و لباس الوان و انگشتره فیروزه و یاقوت و صاحب این طالع هرگاه بخواهد از بلا ایمن شود دعای حرز چهارده معصوم با خود دارد تا از جمیع بلیات محفوظ ماند. و امورات دنیا و آخرت او اصلاح شود.

 فال ابجد با اسم مادر برج دلوبرج دلو


برج ۱۲ هم برج حوت است.
 زنان این برج هم رزق و روزی بسیاری دارند و در خانه شوهر بسیار خوشبخت می‌شوند. اما نه از دوست و نه از دشمن شانس نمی‌آورد.
مردان این برج هم بسیار عاقل و باحیا هستند. ممکن است از حیوانات درنده به ایشان آسیبی برسد، اما نهایتا عاقبت به خیر می‌شوند. یک دوست خوب هم دارند که فقط همین یک نفر با ایشان خوب است.
برج حوت

امیدواریم که از مقاله فال ابجد با اسم مادر استفاده کرده باشید. توجه کنید که زندگی هر کس و آینده او در دستان خودش است و به موضوع فال ابجد تنها به عنوان یک سرگرمی نگاه کنید.

مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش + سیزده =