قورباغه ات را ببوس

قورباغه ات را ببوس

قورباغه ات را ببوس

دانلود کتاب قورباغه ات را ببوس شاهکاری دیگر از برایان تریسی با همکاری کریستینا کریسی

در کتاب قورباغه ‌ات را ببوس اثر برایان تریسی و کریستیانا تریسی، مجموعه‌ای از روش‌ها و تکنیک‌های ساده اما قدرتمند را یاد خواهید گرفت که می‌توانید فوراً بکار بگیرید تا تفکر منفی را به تفکر مثبت و هر مشکلی در زندگیتان را به فرصت تبدیل کنید.

کتاب قورباغه ‌ات را ببوس (Kiss That Frog) بر اساس ۵ هزار صحبت و سمینار با بیش از پنج میلیون تماشاچی در پنجاه‌ و‌ هشت کشور توسط برایان تریسی (Brian Tracy) و بیش از چند هزار ساعت کار در زمینه مشاوره و روانشناسی توسط کریستینا تریسی (دختر برایان) تهیه شده است.

همانطور که ویلیام شکسپیر میگوید: “هیچ چیزي وجود نـدارد، تنهـا فکر است که آن را به وجود میآورد.”

شما اینجا، روي ایـن کـره خـاکی هـستید تـا کـاري خـارق العـاده بـا زندگیتان انجام دهید، تا خوشحالی و لذت، ارتباطـات عـالی، سـلامتی در سطح خوب، موفقیت کامل و رضایت کامل را تجربه کنید. پس، چه چیزي مانع شما میشود؟ چرا هم اکنون زندگی رویاییتان را نداریـد؟ چه چیزي مانع شما میشود؟

اگر میخواهید دلیـل شـادي یـا نـاراحتی، موفقیـت یـا عـدم موفقیـت، پیروزي یا شکست خود را بدانید، بروید و بـه نزدیکتـرین آینـه نگـاه کنید. جواب آنجاست. کیفیت تفکراتتـان دربـاره ي کـسی کـه در آینـه میبینید به طور گسترده اي کیفیـت زنـدگیتان را تعیـین مـیکنـد. اگـر دیدگاهتان را نسبت به خودتان تغییر دهیـد، زنـدگیتان را بـه سـرعت تغییر میدهید.

یک افسانه

روزي روزگــاري، طبــق افــسانه اي، شــاهزاده خوشــرویی توســط جادوگر کینه توزي به یک قورباغه زشت تبدیل شد. طلسم او تنهـا بـه شرطی شکسته میشد که شاهزاده خانمی او را میبوسید؛ اتفاقی کـه جادوگر مطمئن بود هرگز رخ نمیدهد. درست در همان زمان، شاهزاده خـانم زیبـایی وجـود داشـت کـه در آرزوي داشتن شاهزاده خوش قیافه اي بود تا با او ازدواج کند، اما این فرد در زندگی او ظاهر نمیشد. روزي، درحـالی کـه شـاهزاده خـانم تنها، در جنگل کنار برکه اي قدم میزد، قورباغه ي زشتی یعنـی همـان شاهزاده را دید که در جنگل زندگی میکرد. زمانی که شاهزاده خـانم به آرامی کنـار آب نشـسته بـود و بـه مـوقعیتش فکـر مـیکـرد و در آرزوش ظاهر شدن شاهزاده خوش قیافـه اي بـود، آن قورباغـه ظـاهر شد و شروع به صحبت کرد.

به شاهزاده خانم گفت که در حقیقت یک شاهزاده خوش قیافه بوده و اگر او را ببوسد، به کسی که قبلا بوده تبدیل میشـود و بـا او ازدواج خواهد کرد و تا ابد او را دوست خواهد داشت. این پیشنهاد به نظر احمقانه میآمد اما بـا بـی میلـی زیـاد، شـجاعت و منش خود را فراخواند و قورباغه را بوسید. همانطور که قول داده بود فوراً به شاهزاده خوش قیافه اي تبـدیل شـد. به عهدش وفا کرد و با شاهزاده خانم ازدواج کرد و آنها با شادي و خوشی در کنار هم زندگی کردند.

فصل ۱: هفت حقیقت دربارة شما

فصل ۲: شاهزادة خوش قیافه تان را تصور کنید

فصل ۳: رو در رو با قورباغه تان مواجه شوید

فصل ۴: حوض پر از قورباغه هاي زشت را تمیز کنید

فصل ۵: باتلاق را خشک کنید

فصل ۶: از بچه قورباغه ها تا قورباغه ها

فصل :۷در جستجوي زیباییهاي قورباغه ها باشید

فصل ۸: با اطمینان به جلو حرکت کنید

فصل ۹: بر قورباغه هاي زشتتان بوسۀ خداحافظی بزنید

فصل ۱۰: از قورباغۀ خود توقع بهترینها را داشته باشید

فصل ۱۱: گذشته ها را رها کنید

فصل ۱۲: هفت کلید براي داشتن شخصیت مثبت


 مشخصات کتاب

  عنوان: قورباغه ات را ببوس
  نویسنده: برایان تریسی و کریستینا کریسی
  مترجم: گروهی از مترجمان
  زبان: فارسی
  فرمت فایل: PDF
  تعداد صفحات: ۴۰
  حجم فایل: ۵۰۰ کیلوبایت

  دانلود


 

مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 1 =