بازدید: 132 بازدید
معجزه شکرگزاری

معجزه شکرگزاری

دانلود کتاب معجزه شکرگزاری نوشته راندا برن ترجمه وامق عسگری

راندا برن در کتاب معجزه شکرگزاری دانش در حال تغییر در مورد قدرت شکرگزاری را که درون یک متن مقدس دو هزار ساله پنهان شده است، نشان می‌دهد. سپس در یک سفر باورنکردنی ۲۸ روزه، به شما می‌آموزد که چگونه می‌توانید از این دانش در زندگی خود استفاده کنید.

بخش ابتدایی کتاب معجزه شکرگزاری

زمانی را به خاطر آورید که بچه بودید و زندگی بھت و حیرت شما را برمیانگیخت. زندگی حیرت انگیز به نظر میرسید و کوچکترین چیزھا شما را به طور کامل شگفت زده میساخت. نشستن شبنم روی چمنھا، پرواز پروانه ھا یا ھرگونه برگ یا سنگ نا آشنا شما را شیفته ی خود میکرد. وقتی یکی از دندانھایتان میافتاد به وجد میآمدید، چرا که این بدان معنا بود که آن شب فرشتھ ی دندان به سراغتان خواھد آمد. در آن دوران، روزھا را برای فرا رسیدن شب کریسمس میشمردید! با این وجود نمیدانستید که بابانوئل چگونه میتواند در یک شب به سراغ تمام بچه ھای دنیا برود و شگفتا که ھیچگاه ھم شما را فراموش نمیکرد!

گوزن شمالی میتوانست پرواز کند، آنجا فرشته ھا در باغ بودند، حیوانات خانگی به انسانھا میمانستند، اسباب بازیھا شخصیت داشتند، رویاھا به واقعیت میپیوست و شما میتوانستید ستارهھا را لمس کنید. قلب شما از شادی سرشار بود، گستره ی تخیلات شما ھیچ پایان و محدودیتی نداشت و باور داشتید که زندگی دل انگیز و زیباست. احساس نو و زیبایی که ھمه ی ما در بچگی داشته ایم، آن بود کھ ھمه چیز را خوب میدانستیم، ھر روزمان نوید دھنده ی سرگرمیھا و رویدادھای تازه است و اینکه ھیچ چیزی شادیمان را نقش برآب نخواھد کرد. ولی ھنگامی که رشد کردیم و بالیدیم و به بلوغ رسیدیم، مسئولیتھا، مشکلات، مصایب و گرفتاریھا، خود را بر ما تحمیل کردند و ما نا امید شدیم و آنچه که در کودکی به آن باور داشتیم به یکباره ناپدید شد. این یکی از دلایلی است که در بزرگسالی دوست داریم به بچه ھا نزدیک باشیم تا دوباره ھمان احساس دوران بچگی را تجربه کنیم، ھرچند اگر برای یک لحظه باشد.

در اینجا باید بگویم، آنچه که زمانی بدان اعتقاد داشتید حقیقت دارد و این نگرش بزرگسالان نا امید به زندگی است که صحیح نیست. معجزه ی زندگی حقیقت دارد و به ھمان اندازهی بودن شما راستین است و به راستی زندگی میتواند بیش از آن چیزی شگفت آور باشد که شما حتی در دوران کودکی میپنداشتید. حتی ھیجان انگیزتر و سرگرمکننده تر از ھر آنچه که پیش از این دیده اید. ھنگامی که میدانید برای تبدیل خواسته ھا به واقعیت چه کاری باید انجام دھید، آنگاه برای رؤیاھاتان زندگی میکنید، و از چگونگیِ باورمندیتان بھ معجزهی زندگی شگفتزده خواھید شد!

شاید شما پرواز گوزن شمالی را نبینید ولی خواھید دید تمام چیزھایی که ھمیشه دوست میداشتید در برابر چشمانتان ظاھر میشوند و آنچه که مدتھای طولانی در رؤیاھاتان بوده، به ناگھان رنگ واقعیت میگیرد و به وقوع میپیوندد. شما ھیچگاه درنخواھید یافت که چگونه ھمه چیز به ھم گره میخورد تا رؤیای شما به واقعیت تبدیل شود، چرا که ھمه چیز به گونه ای نامریی عمل میکند، که البته عجیبترین بخش آن است …


 مشخصات کتاب

  عنوان: معجزه شکرگزاری
  نویسنده: راندا برن
  مترجم: وامق عسگری
  زبان: فارسی
  فرمت فایل: PDF
  تعداد صفحات: ۱۶۳
  حجم فایل: ۲٫۶ مگابایت

  دانلود  


در این زمینه بخوانید: 

دانلود کتاب از دولت عشق