کتاب قدرت در درون ماست

قدرت در درون ماست

دانلود کتاب قدرت در درون ماست اثر لوئیس ال هی

کتاب قدرت در درون ماست نویسنده لوئیس ال هی، ترجمه عبدالرسول ديوسالار

انسان همان موجودي است كه ميلياردها رمز و راز وجودش از آغاز تاريخ تـاكنون ذهـن انديشمندان و عالمان را به خود مشغول داشته و خواهد داشت. دانشمندان و متفكـران در ايـن ساليان دراز هركدام به نوبه ي خود به عجيبي از عجايب اين خلقت پيچيـده و شـگفت انگيـز پي برده اند اما اين نظرات گوناگون هركدام به فراخور موضوع خود و دانش مطرح كننده اش نكات مثبت و منفي منحصر به فردي دارند.

البته در طول تاريخ همواره اين بخشهـاي مثبـت نظرات بوده اند كه زمينه ي بلوغ و رشد فزاينده تر را نويد ميدادند. بر همين اساس، كتاب قدرت در درون ماست بيان كننده ي نظرات و پيشنهادات شخصي است كه با كنـد و كاو خويش و عمل به يافته هاي اين تلاش توانسته است پاره اي از مشكلات خود را رفع نمايد. او در پي درميان گذاردن اين نظرات با ديگر همنوعانش بر پايه  ي همان عامل پيـشرفت علـم، يعني توجه به افكار سايرين و برداشت نكات مثبت آنها و ادامه ي توسعه ي جامعـه ي انـساني برآمده است. اين كتاب بيان كننده نظرات و افكار خانم لوئيس ال هـي، از معتقـدين بـه علـم روان است.

عمده ترين مبحث مستقل كتاب طرح نيرويي به نام قدرت درون اسـت كـه نويـسنده ادعـا ميكند با تأسي به آن ميتوان هرگونه مانعي را از سر راه برداشت. اين نظريه بحـث جديـدي نيست بطوريكه مثلاً در اسلام مبحـث گـسترده ي هـدايت عامـه دقيقـاً وجـود يـك نيـروي شگفت انگيز درون هر مخلوقي را مطرح ميكند و مـيگويـد كـه ايـن نيـرو عامـل حركـت موجودات به سوي هدفي معين است. البته خانم هي با تركيب ديدگاههـاي متفـاوت از جملـه فلسفه ي كليت، بحث بازگشت به خويشتن، حوزه ي واحد و مباحثي اينچنين به تـسهيل فهـم نظريه ي هدايت عامه به شكل غيرمستقيم اقدام كرده است.

همچنین بخوانید : دانلود کتاب شفای زندگی اثر لوییز هی

بايـد دقـت كـرد در وراي ظـاهر بسيار ساده ي كتاب قدرت در درون ماست ، نكات مفهومي بسيار مهم فلسفي و علمي وجود دارد كه دقت به استخراج آنها ميتواند به فهم واقعي كتاب كمك شاياني نمايد اين اثر شايد بتواند زمينه اي مقدماتي در آشنايي با بهداشـت روانـي محـسوب گـردد. امـا بهداشت رواني چيست؟ بهداشت رواني يعني تأمين و حفظ سلامتي رواني فـرد و اجتمـاع بـه نحوي كه فرد بتواند فعاليتهاي روزمره ي خود را به خوبي انجام داده و بـا افـراد خـانواده و محيط خود ارتباط مناسب برقرار كند و داراي رفتاري به هنجار باشد. به عبارت تخصصي تـر بهداشت رواني عبارت است از مجموعه عواملي كه در پيشگيري از ايجاد و يا پيشرفت رونـد وخامت اختلالات شناختي، احساسي و رفتـاري در انـسان نقـش مـوثر دارنـد. 

اصـول اساسـي بهداشت رواني عبارتند از:

 احترام فرد به شخصيت خود و ديگران
 شناختن محدوديتها درخود و افراد ديگر
 دانستن اين حقيقت كه رفتار انسان معلول عواملي است
 آشنايي به اينكه رفتار هر فرد تابع تماميت وجود اوست
 شناسايي نيازها و محركهايي كه سبب ايجاد رفتار و اعمال انسان ميشود

در كتاب قدرت در درون ماست از بند يك و تا حدودي از بندهاي ديگر مبحث مورد اشاره صـحبت بـه ميان رفته است. با وجود سادگي ظاهري مطالب، نويسنده با بيان مسائلي ريز و نكته گونه، در قالبي گنگ و پيچيده اقدام به تحريك ذهن و در نتيجه آغاز فرآيند تفكـر نمـوده اسـت كـه البته پي بردن به اين نكات لازمه ي وجود دقت را گوشزد ميكند.

مشخصات کتاب

› عنوان : قدرت در درون ماست
› نویسنده: لوئیس ال هی
› مترجم : عبدالرسول ديوسالار
› زبان: فارسی
› تعداد صفحات : ۲۷۲
› حجم : ۱٫۷ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × سه =