دانلود کتاب اختیارات بدیعی

دانلود کتاب اختیارات بدیعی نسخه اصلی و خطی

اختیارات بدیعی یکی از منابع معتبر طب ایرانی است، این کتاب تنها اثر بازمانده از علی بن حسین انصاری شیرازی است. این کتاب به قدری معتبر بوده که حتی حکیم مومن در کتاب تحفه المومنین از این کتاب مطالبی را آورده است. نویسنده در این کتاب به بررسی تمامی مفردات دارویی پرداخته است و به ترتیب الفبا خواص آنها را کامل ذکر کرده است. در ادامه نویسنده به معرفی روشهای درمانی دیگر پرداخته است.

اين کتاب مشتمل است بر مقدمه و دو مقاله و خاتمه بوده است. مقدمه در بيان كليات اخذ ادویه و مقاله اول در بيان ادویه مفرده و اسامى آنها به لغت هر طايفه از طوايف و ابدال و اصلاح و منفعت و مضرات آن‌ها است.

مقاله دوم کتاب يا اصلاً تحرير نشده و يا در گذر زمان نابود شده است.

نویسنده در مقاله اول ادویه‌ها را یکایک به ترتيب حروف الفبا از الف تا ياء بيان نموده و در هر مورد به منشأ آن (حيوانى، معدنى، نباتى) اشاره نموده و قسمت موثر هر كدام را مشخص كرده است. آنگاه به بيان خواص آنها و اين‌كه با هر كدام چه نوع دارویى مى‌سازند و در كدام بيمارى‌ها استعمال مى‌گردد پرداخته است. از موارد ديگر ذكر اشكال دارویى ادویه در آن دوران شياف، مرهم، ضماد، گرد، حب، قرص، جوشانده است.

اختیارات بدیعی PDF


مشخصات کتاب

  عنوان: اختیارات بدیعی
  نویسنده: علی بن حسین انصاری شیرازی
  زبان: فارسی
  فرمت فایل: PDF
  تعداد صفحات: ۴۶۰ صفحه
  حجم فایل: ۴۳ مگابایت

5,000 توماندانلود


 

Got something to discuss?