اسرار حروف مقطعه

دانلود کتاب اسرار حروف مقطعه نوشته استاد قندی

هیچ شکی نیست که قرآن کریم سخنان خداوند است که بر پیامبر خود نازل شده است. هیچ حرف و کلمه ای در قرآن بیهوده استفاده نشده است و هدفی را در پی دارد. همه ارقام و حروف مقطعه که در قرآن آمده است از روی آگاهی انتخاب شده است. نویسنده در کتاب اسرار حروف مقطعه در پی کشف راز و رمز اسرار نهفته قرآنی است.

فهرست مطالب کتاب اسرار حروف مقطعه

 • مقدمه
 • جدول M
 • فرمولهای استخراج شده از جدول M – فرمول ۱ تا ۳۹
 • تجزیه جدول M و تولید جداول ۴ گانه با استفاده از فرمول ۴۰
 • سایر فرمولهای استخراج شده از جدول M – فرمول ۴۱ تا ۶۷
 • آشنایی با یکی از مباحث جدید در ریاضیات کاربردی-دترمینان- و بکارگیری آن در جدول M
 • تشکیل دترمینان های دیگر پیرامون جدول M
 • روابط و فرمولهایی از جای جای قرآن کریم
 • نام پیغمبر اکرم (ص) با عناوین محمد و احمد (ص)-جدول T
 • بیان چند نکته ظریف پیرامون نام های الله، محمد و احمد (ص)
 • استنباط یک حکم فقهی از محاسباتریاضی-سجده های واجب در قرآن
 • جدول Z و فرمولهای حاصل از آن
 • چند نتیجه گیری پیرامون آیات سجده
 • نقدی بر یک انتقاد
 • چند فرمول درباره حروف مقطعه
 • تقسیم بندی سور حاوی حروف مقطعه از منظر اعداد اول
 • بررسی وضعیت ۱۰ سوره از جمع ۲۹ سوره که در آنها شماره سوره عدد اول است.
 • بررسی وضعیت ۱۹ سوره از جمع ۲۹ سوره که در آنها شماره سوره عدد اول نیست.

 


 مشخصات کتاب

  عنوان: اسرار حروف مقطعه
  نویسنده: استاد قندی
  زبان: فارسی و عربی
  فرمت فایل: PDF
  تعداد صفحات: ۲۹۸
  حجم فایل: ۱۲ مگابایت

4,000 توماندانلود


 

Got something to discuss?