اعجاز اسما الهی

دانلود کتاب اعجاز اسما الهی اثر شیخ بهایی

فهرست مطالب کتاب:

برای در امان ماندن

برای محفوظ ماندن از شیطان

برای زایل شدن تب و لرز

رسیدن به مطلوب

برای محبت و دوستی و عشق

برای انجام کارهای بزرگ

برای آمدن شخص غایب

برای ایمنی از ترس و خوف

اسم اعظم

برای گشایش و فتح عظیم

برای عزیز و مکرم شدن

برای دیدن کسی در خواب

برای مهمات و حاجات بزرگ

برای وسعت رزق و طلب جاه

برای شفای هر نوع بیماری

دانستن شرف اکواکب چون کواکب بدین محل رسد آنرا اشرف گویند

طلوع آفتاب این طلسم را بخواند

و ده ها مطلب دیگر


مشخصات کتاب

  عنوان: اعجاز اسما الهی
  نویسنده: شیخ بهایی
  زبان: فارسی
  فرمت فایل: PDF
  تعداد صفحات: ۸۶ صفحه
  حجم فایل: ۹۶ مگابایت

6,000 توماندانلود


 

Got something to discuss?