کتاب الواح سومری

دانلود رایگان کتاب الواح سومری نویسنده ساموئل نوآکرامر -ترجمه داوود رسائی

کتاب الواح سومری شامل بيست و پنج مقاله درباره بيست و پنج لوح سومری است. ترجمه الواح و توضيحات پيرامون هر يك باعث شده است تا اين اثر برای پژوهشگران تاريخ باستان يك گنج گرانبها باشد. اين كتاب از كاملترين كتب برای شناسایی تمدن عظيم سومر است. هر يك از اين الواح گوشه‌ای از تاريخ سومر باستان را -به ويژه تاريخ اجتماعی سومر را- روشن كرده و به تصوير می‌كشد.

برای دانلود کتاب از لینک زیر اقدام کنید

الواح سومری

Got something to discuss?