تاریخ زندیه

تاریخ زندیه نام کتابی است که علیرضا بن عبد الکریم شیرازی در قرن سیزدهم تالیف کرده است. نویسنده در این کتاب به شرح مفصل سلسله زندیه از آغاز تا پایان و جانشینان کریم خان زند پرداخته است. وی این کتاب را به دستور میرزا محمد حسین فراهانی نوشته است.

اهمیت تاریخ زندیه به سبب آن است که در باره این دوره تاریخی کتاب های اندکی باقی‌مانده و مؤلف نیز وقایع را با حفظ امانت و از سر صدق و بر اساس دانسته های شخصی خود نگاشته است. زمان تألیف کتاب پس از مرگ لطفعلی خان است، از این رو مطالب آن از سر ترس یا به امید زر نوشته نشده است.

این نسخه اصلی و خطی کتاب است که میتوانید دانلود کنید.

کتاب تاریخ زندیه


مشخصات کتاب

  عنوان: تاریخ زندیه
  نویسنده: علیرضا بن عبد الکریم شیرازی
  زبان: فارسی
  فرمت فایل: PDF
  تعداد صفحات: ۱۳۶
  حجم فایل: ۱۳٫۵ مگابایت

5,000 توماندانلود


 

Got something to discuss?