دانلود کتاب تشریح الابدان منصوری

دانلود کتاب تشریح الابدان نوشته منصور ابن محمد ابن احمد شیرازی در باب طب سنتی، کالبد شناسی انسان. اين كتاب كه توسط منصور بن محمد، يكي از پزشكان اوائل دوران تيموري نوشته شده و به اميرزاده پيرمحمد بهادر پسر عمر شيخ و نوه امير تيمور گوركاني، تقديم گرديده است.

درونمایه کتاب تشریح الابدان

اين كتاب از يك شرح تقديم و هفت قسمت مجزا تشكيل گشته است. در قسمت شرح تقديم نويسنده، پس از حمد و ثناي خداوند، خودش را منصور بن محمد بن احمد ناميده و كتاب را به سلطان ابن السلطان، ضيا الحق و السلطنه و الدنيا و الدين ميرزاده پير محمد بهادر تقديم نموده است.

  1. پس از آن قسمت اول كه مقدمه است آورده شده و در اين قسمت با يك بحث طولاني درباره حكمت خلق انسان و بيان نظريات برخي از حكماي قديم در اين خصوص روبرو ميشويم. پس از اين مقدمه بخش اول كه در مورد تشريح سيستم اسكلتي و بيان تعداد استخوانهاي بدن ميباشد شروع گشته و تعداد استخوانهاي بدن را ۲۴۸ مورد ذكر ميكند.
  2. فصل دوم تحت عنوان (در ذكر عصب و اقسام او) به شرح سلسله اعصاب پرداخته و به تفصيل در مورد اعصابي كه از مغز سرچشمه گرفته و تعداد آنها را هفت عدد ميدانسته و اعصاب نخاعي كه آنها را سي و يك جفت ميشناخته، سخن گفته است.
  3. فصل سوم كتاب با عنوان (در ذكر عضل و كيفيت حدوث آن) به معرفي شرح كلي ساختمان يك عضله و معرفي اشكال مختلف آن و همچنين ذكر تعداد عضلات بدن ميپردازد.
  4. فصل چهارم كه (در بحث اوراد و شعوب آن) نام دارد، مبحثي است در خصوص سلسله وريدها (سياهرگها) و شاخه هاي مختلف آن و جالب توجه اينكه آنزمان به دليل عدم شناسايي سيستم گردش خون، سرچشمه وريدها را از كبد دانسته و معتقد بودند كه وريدها، جوهر طبيعي را از كبد به قسمتهاي مختلف بدن ميرسانند.
  5. فصل پنجم با عنوان (در شرايين و انواع آن) به شرح سيستم شرياني (سرخرگي) ميپردازد و كار قلب و شريانها را رساندن هوا و جوهر حياتي به قسمتهاي مختلف بدن ميداند.
  6. عنوان فصل آخر كتاب، (در اعضاي مركبه و كيفيت تولد جنين) بيانگر اين مسئله است كه در طب قديم جنين شناسي را به عنوان قسمتی  از علم تشريح ميدانستند. اين فصل از كتاب پس از تشريح اعضاي مركبه كه همان عضو، به تعبير امروزي ميباشد، به بحث درباره آبستني و جنين شناسي ميپردازد كه خود بحثي طولاني و پيچيده است.

مشخصات کتاب

  عنوان: تشریح الابدان
  نویسنده: منصور ابن محمد ابن احمد شیرازی
  زبان: فارسی
  فرمت فایل: PDF
  تعداد صفحات: ۳۶ صفحه
  حجم فایل: ۶٫۶ مگابایت

5,000 تومانافزودن به سبد خرید


 

Got something to discuss?