دانلود pdf کتاب تقویم مسکوکات سلجوقیه

کتاب تقویم مسکوکات سلجوقیه نوشته اسماعیل غالب در باب سکه شناسی به زبان ترکی

پيروزى آلب ارسلان سلجوقى بر رومانوس ديوجانوس، امپراتور بيزانس در سال ۴۶۳ق./ ۱۰۷۱م. موجب شد سرزمين آناتولى نيز به عرصه ي حضور سياسي- نظامى تركان سلجوقى مبدل شود. اندك اندك شاخه ي جديدى از ســلاجقه به سركردگى سليمان بن قتلمش در اين سرزمين بنيان نهاده شد. اين شــاخه از خاندان حكومتى ســلجوقيان با نام «سلجوقيان روم» مشهور شدند.

هر چند سلاجقه ي بزرگ مدتى در برابر استقلال طلبى بنى اعمام خويش در ســرزمين آناتولى مقاومت كردند و طعم مرگ را به منصور و سـليمان، پســران قتلمش، چشاندند و چندى قليچ ارسلان، فرزند سليمان را در نيام اسارت حبس كردند؛ اما سمند توفنده ي سلجوقيان روم چنين بحرانهاى سياســى را پشت سر نهاد و در دفتر تاريخ حكومت بر بخشهاى وسيعى از آناتولى شــرقى و مركزى را از سال ۴۷۳ق./ ۱۰۸۱م. تا زمان استيلاى مغولان به تختگاهى ايكونيوم يا قونيه به نام خويش ثبت كرد.

معاصر با ســلجوقيان روم، حكومتهاى متعــدد تركمان در آناتولى وجود داشتندكه اكثرا توسط تركان مسلمان بنيان نهاده شده بودند و در بسيارى از اوقات رقيبان سلاجقه ى روم به حساب میامدند. هر چند برخى از اين حكومتها توســط سلجوقيان روم بر چيده شدند، اما برخى ديگر در اواخر حكومت سلاجقه روم ســر برآوردند و با كنار آمدن با مغولان توانستند تا زمان اقتدار امپراتورى عثمانى دوام بياورند.

درباره کتاب

مطالعــه در حوزه ى تاريخ سياســى، اقتصادى و فرهنگــى حكومتهاى سلجوقیان بدون توجــه به دانش سكه شناسى، امرى ابتر و ناقص خواهد بود.

در اين بين كتاب تقویم مســكوكات سلجوقيه اثر اسماعيل غالب اطلاعات و آگاهیهاى ارزشــمندى در اين حوزه را در اختيار پژوهشگران و محققان قرار مىدهد. نويســنده ى اين كتاب، اسـماعيل غالب، فرزند ادهم پاشـا، صدر عثمانى اســت. وى از فرهيختــگان عثمانى بود كه هم از علــوم قديمه و زبانها و ادبيات دنياى شــرق آگاهى داشــت و هم علوم و فنــون جديده و زبان فرانســه فرا گرفته بود. وى به زودى وارد دستگاه حكومت عثمانى شد و به عنوان معاون شــوراى دولت و عضو دائرهى تنظيمات مشغول خدمت شد.

كتاب تقویم مسكوكات سلجوقيه به زبان تركى عثمانى نگاشته شده است. با اين وجود، بهره مندى از رســم الخط عربى و وجود جدولها و نمودارهاى متعدد، استفاده از اين اثر را براى مخاطب فارسی زبان آسان كرده است.

 

مسکوکات سلجوقیه

 


مشخصات کتاب

  عنوان: تقویم مسکوکات سلجوقیه
  نویسنده: اسماعیل غالب
  زبان: ترکی
  فرمت فایل: PDF
  تعداد صفحات: ۱۴۵
  حجم فایل: ۱۹ مگابایت

6,000 تومانافزودن به سبد خرید


 

Got something to discuss?