دانلود جزوه اندازه گیری دقیق

جزوه اندازه گیری دقیق مناسب رشته های ساخت و تولید، نقشه کشی عمومی شامل ۱۷۱ صفحه و تایپ شده میباشد.

به طور کلی اندازه گيری قدمتی به اندازه تاريخ دارد و زندگی انسان با تکامل و پيشرفت تکنولوژی توسعه يافته و همگام با آن استانداردها شکل گرفته و استانداردهای طول که از اولين استانداردهاست، تغيير و تکامل يافته است. از ديرباز، بشر برای اندازه گيری طول از ابزارهای قابل دسترس، که طبعاً اين وسايل میتوانند اعضای بدن انسان باشند، استفاده مینموده است. از آن جمله از طول پا، قدم، وجب، پهنای چهار انگشت، فاصله تک انگشت وسط تا آرنج، فاصله نک بينی تا سر انگشت دست و… استفاده میشده است. معمولاً مقدار شاخصهای فوق براساس طول اعضای بدن پادشاهان و حاکمان انتخاب میشده، که با تغيير حکومتها در اثر جنگها و ساير عوامل و ايجاد پادشاهیها و حکومتهای جديد، نوع شاخصها و مقدار آنها تغيير میيافته است. همچنين، با توجه به توسعه و گوناگونی جمعيتها و کشورها، واحدهای اندازهگيری طول ثابت نمانده و متعدد شدهاند، که اين موضوع در ارتباط بين قوميتها و مليتها ايجاد مشکل کرده است.

فهرست مطالب جزوه اندازه گیری دقیق

فصل اول: مبانی اندازه گیری دقیق

فصل دوم: تجهیزات اساسی و پایه

فصل سوم: مترها و خط کش ها

فصل چهارم: کولیس ها

فصل پنجم: میکرومتر

فصل ششم: ساعت های اندازه گیری

فصل هفتم: تجهیزات اندازه گیری و کنترل زوایا

فصل هشتم: اندازه گیرهای ثابت

فصل نهم: روشهای اندازه برداری قطعات صنعتی

جزوه اندازه گیری دقیق و ازمایشگاه


مشخصات جزوه

  عنوان: جزوه اندازه گیری دقیق
  زبان: فارسی
  فرمت فایل: PDF
  تعداد صفحات: ۱۷۰
  حجم فایل: ۸٫۷ مگابایت

12,000 توماندانلود


تمامی جزوات ارسالی کاربران میباشند و در صورت درخواست ناشر یا نویسنده، اثر مورد نظر از سایت حذف خواهد شد.

Got something to discuss?