جزوه درس مدلسازی رقومی زمین دکتر مسعود ورشوساز

جزوه درس مدلسازی رقومی زمین دکتر مسعود ورشوساز به صورت تایپ شده و با کیفیت بسیار عالی

فهرست مطالب جزوه

مقدمه

الگوهاي نمونه برداري

تهیه مدل Model Construction) DTM)

روش هاي تعریف توپولوژي

روش هاي انترپولاسیون

منابع و روشهاي جمع آوري نقاط نمونه

نقشه برداري

فتوگرامتري

Stereo Matching

Laser Scanning

تهیه DTMبا استفاده از لیزر

استفاده از نقشه هاي موجود

اسکنر و خطاهاي آن

برداشت اتوماتیک نقاط منحنی میزان

تغییر و اصلاح DTM

Filtering

DVR) Data Value Reduction)

Data structure conversion

بررسی خصوصیات شکل زمین  (Geomorphometric Analysis)

استخراج ویژگی هاي خاص

استخراج ویژگی هاي عام

Quality assessment

Error detection

DTM quality control

مدلسازي با استفاده از DTM

نمایش DTM

روش هاي دوبعدي

منحنی میزان

Hill shading

Hypsometric Tints

ترکیب با داده هاي دو بعدي

روش هاي سه بعدي

نمایش دینامیک (دید پرسپکتیو)

Block Diagram

دید پانورامیک

مدل هاي بافت دار

مدلهاي سه بعدي واقعی

مدلهاي سه بعدي فیزیکی

نمایش محصولات DTM

مشخصات فایل

› عنوان : جزوه درس مدلسازی رقومی زمین
› نویسنده : دکتر مسعود ورشوساز
› زبان : فارسی
› تعداد صفحات : ۷۸
› فرمت : PDF
› حجم : ۲٫۳ مگابایت

پس از پرداخت، لینک دانلود برای شما نمایش داده شده و همچنین از طریق ایمیل هم برایتان ارسال خواهد شد.

6,000 توماندانلود

Got something to discuss?