جزوه زیست شناسی سلولی مولکولی به همراه تست

دانلود جزوه زیست شناسی سلولی مولکولی به همراه تست و پاسخ تشریحی. این جزوه بصورت تایپ شده و با کیفیت عالی است.

فهرست مطالب جزوه زیست شناسی سلولی مولکولی

 • مقدمه:ساختار و عملکرد سلول ها
 • سلول هاي پروکاریوت و یوکاریوت 
 • اندامک هاي سلول هاي یوکاریوتی و کار آنها
 • شکل سلول جانوري
 • سطح سلول و ویژگی هاي آن
 • کار غشاي سلولی
 • شکل غشاي پلاسمایی
 • انتشار و اسمز
 • انتشار تسهیل شده
 • آندوسیتور
 • پوتوسیتوز
 • فصل :واحد حیات
 • فصل دوم : روشهاي مطالعه سلول
 • فصل چهارم: ژن و ژنوم
 • فصل پنجم: اسیدهاي نوکلئیک
 • فصل ششم:اندامک ها، ساختارها و زیرساختارهاي سلولی
 • فصل هفتم:سلولهاي پروکاریوت، ویروسها، و یروئیدها و پیریونها
 • فصل هشتم:انتقال مولکول هاي کوچک از غشاء ، پمپها و کانال هاي غشایی
 • فصل نهم:دیواره اسکلتی
 • فصل دهم:اتصالات سلولی
 • فصل یازدهم:انتقال پیام میان سلولها
 • فصل دوازدهم:شبکه آندوپلاسمی
 • فصل سیزدهم:دستگاه گلژي
 • فصل چهاردهم:واکوئلها
 • فصل پانزدهم:پراکسیزمها وگلی اکسیزومها
 • فصل شانزدهم:لیزوزوم
 • فصل هفدهم:میتوکندري
 • فصل هجدهم:پلاست
 • فصل نوزدهم:ریبوزوم
 • فصل بیستم:همانند سازي
 • فصل بیست و یکم: رونویسی 
 • فصل بیست و دوم: کنترل در سطح رونویسی 
 • فصل بیست و سوم: کنترل پس از رونویسی
 • فصل بیست و چهارم: چرخه سلولی و تقسیم سلولی
 • فصل بیست و پنجم: چرخه سلولی و کنترل آن
 • فصل بیست و ششم: سنتز پروتئین و جهش
 • مجموعه نکات :زیستشناسی سلولی مولکولی
 • آزمون خودسنجی:اول
 • آزمون خودسنجی:دوم

مشخصات جزوه

  عنوان: جزوه زیست شناسی سلولی مولکولی
  زبان: فارسی
  فرمت فایل: PDF
  تعداد صفحات: ۴۸۵
  حجم فایل: ۱۵ مگابایت

7,000 تومانافزودن به سبد خرید


تمامی جزوات ارسالی کاربران میباشند و در صورت درخواست ناشر یا نویسنده، اثر مورد نظر از سایت حذف خواهد شد.

Got something to discuss?