دانلود جزوه فیزیولوژی حواس ویژه

دانلود جزوه فیزیولوژی حواس ویژه بررسی فیزیولوژی بینایی و شنوایی

ديدن و شنيدن نقش اساسي و مهم در ارتباطات انسانها دارد. حس های بينايي، شنوايي، بويايي، چشايي و حس تعادل که بعنوان حواس ويژه محسوب مي شوند، توسط اندامهای حسي خاص خود ايجاد مي گردند. در مقابل آنها حواس سوماتيک که شامل حسهای مکانيکي، حرارتي و درد مي باشند در ساير قسمتهای بدن احساس مي شوند.

این جزوه دو موضوع بینایی و شنوایی را مورد بررسی قرار میدهد:

دستگاه بینایی

ديدن و شنيدن نقش اساسي و مهم در ارتباطات انسانها دارد. حس های بينايي، شنوايي، بويايي، چشايي و حس تعادل که بعنوان حواس ويژه محسوب مي شوند، توسط اندامهای حسي خاص خود ايجاد مي گردند. در مقابل آنها حواس سوماتيک که شامل حسهای مکانيکي، حرارتي و درد مي باشند در ساير قسمتهای بدن احساس مي شوند.

دستگاه شنوایی

دستگاه شنوایی (auditory system – sense of hearing) همراه با دستگاه بینایی نقش مهمی در برقراری ارتباطات انسان ایفا می کند. در این فصل به فیزیولوژی سیستم شنوایی و چگونگی عملکرد بخش های مختلف آن، شامل گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی می پردازیم. در ادامه مسیر شنوایی و مکانیزمهای پردازش مرکزی حس شنوایی و چگونگی رمز گشایی پیامهای ارسالی از گیرنده های شنوایی برای تعیین فرکانس صوت، شدت صوت و جهت صوت را مورد مطالعه قرار می دهیم.

فهرست مطالب جزوه فیزیولوژی حواس ویژه

 • دستگاه بينايی
 • بخش نوري دستگاه بينايی
 • مکانيسم تطابق
 • فوتورسپتورها
 • قطعه خارجي فوتورسپتورها
 • فوتوشيمي بينايي
 • سازش دستگاه بينايي
 • بینایی رنگی
 • کور رنگی
 • سلول هاي دوقطبي
 • وظايف سلولهاي آماکرين
 • میدان بینایی
 • مسیر بینایی
 • قشر بینایی
 • شنوایی
 • گوش خارجی
 • گوش میانی
 • اندامک کرتی
 • سلولهای مژکدار
 • الگوی جابجایی غشای قاعده ای با فرکانسهای صوتی مختلف
 • تحریک سلولهای مژکدار
 • مسیر حس شنوایی
 • تعیین شدت صوت
 • آستانه ی شنوایی برای فرکانس های مختلف
 • تعیین جهت منشاء صوت

 

دانلود جزوه فیزیولوژی حواس ویژه بررسی فیزیولوژی بینایی و شنوایی


مشخصات جزوه

  عنوان: جزوه فیزیولوژی حواس ویژه
  زبان: فارسی
  فرمت فایل: PDF
  تعداد صفحات: ۷۰
  حجم فایل: ۵ مگابایت

12,000 توماندانلود


تمامی جزوات ارسالی کاربران میباشند و در صورت درخواست ناشر یا نویسنده، اثر مورد نظر از سایت حذف خواهد شد.

Got something to discuss?