کتاب در جستجوی کبریت احمر ( زندگانی ابن عربی )

در جستجوی کبریت احمر از آن جمله كتاب هايی است كه بی شك علاقه مندان حوزه فلسفه بخصوص دوستداران «ابن عربی» را ذوق زده خواهد كرد زيرا در اين كتاب براي اولين بار به زوايای ديگری از زندگی و انديشه او پرداخته شده است.

ابوبكر محمد ابن علي ابن محمد ابن احمد ابن عبدالله ابن حاتم طايی يكی از عرفای بزرگ قرن ششم است كه در مشرق زمين به ابن عربی مشهور است، ابن عربی در سال ۵۶۰(ه ق) در شهر مورسيای كشور اسپانيا به دنيا آمد و آن گونه كه شرف الدين خراسانی در دانشنامه بزرگ اسلامی نوشته ابن عربی از دودمان عربی كهنی بوده كه سلسله نسبی آن ها به حاتم طلائی می رسيده است. قرن های ششم و هفتم هجری مصادف با قرن دوازدهم و سيزدهم ميلادی را می توان به عنوان دوره طلائی ظهور مشاهير فلسفه و عرفان در تمامی اديان نام برد، عصری كه بزرگانی چون عطار، سهروردي، ابن عربی، مولانا، شمس تبريزی ، اوحد الدين كرمانی، عبدالقادر گيلانی ، ابن رشد، نجم الدين رازی ، روزبهان بلقی ، ابن طفيل، ابن باجه و موسی بن ميمون پا به عرصه گذاشتند.

مترجم فارسی كتاب در جستجوی کبریت احمر  در بخشی از مقدمه شخصيت ابن عربی را اين گونه شرح می دهد:

« او يكی از عارفان فيلسوفی است كه نمی توان در تاريخ انديشه به سهولت از وی گذشت، بی آن كه درباره وی داوری شود بايد گفت كه سير تفكر در جهان اسلام با ورود تفكرات ابن عربی به قبل و بعد از او تقسيم شد. آنان كه بعد از وی آمدند ،خواه با وی موافق بودند خواه مخالف جملگی از او تاثير پذيرفتند ….»


مشخصات محصول

فرمت محصول: pdf

تعداد صفحات: ۵۳۶

حجم فایل: ۲۰ مگابایت

پس از پرداخت، لینک دانلود برای شما نمایش داده شده و همچنین از طریق ایمیل هم برایتان ارسال خواهد شد.

2,000 توماندانلود

Got something to discuss?