تاریخ جهانگشای نادری

دانلود کتاب تاریخ جهانگشای نادری نسخه اورجینال و اصلی نوشتهٔ میرزا مهدی خان منشی استرآبادی

جهانگشای نادری نوشتهٔ میرزا مهدی خان منشی استرآبادی منشی و مورخ نادر شاه افشار است. محتوای کتاب دربارهٔ تاریخ ایران در اوایل سده ۱۲ خورشیدی (اواسط سده ۱۲ قمری) و زندگی نادر شاه و لشکرکشی‌های وی به مناطق مختلف است. این کتاب نثری فنی و مصنوع دارد و در آن از واژه‌های عربی بسیاری استفاده شده‌ است. این کتاب مهمترین اثر مربوط به تاریخ ایران در زمان نادر است و چون نویسنده از نزدیکان نادر بوده‌ است و حوادث را به چشم خود دیده‌ است، ارزش بسیار بالایی دارد.

محتوای کتاب جهانگشای نادری

نام این کتاب در متون تاریخی معاصر آن، تاریخ نادری ضبط شده و ظاهراً بعدها به جهانگشای نادری شهرت یافته‌ است. البته در خود کتاب جهانگشای نادری (ص ۲۹) نام کتاب، «روزنامچه ظفر» ضبط شده‌ است. کتاب، گزارش رویدادهای تاریخی ایران را از ۱۱۲۱ تا ۱۱۶۱ قمری (یک سال پس از مرگ نادر شاه) دربردارد. نویسنده در خاتمه کتاب، به وقایع پس از مرگ نادرشاه اشاره کرده‌ است.

این کتاب از این جهت که مصنف آن از نزدیکان نادر بوده‌ است و بیشتر حوادث را به چشم خود دیده‌ است، ارزش بالایی دارد. البته محتوای کتاب تا حدودی متملقانه نوشته شده‌ است، به استثنای آخر کتاب که ماجرای قتل نادر و فرزندانش را شرح می‌دهد و بالطبع از خوشامدگویی به دور بوده‌ است. برخی معتقدند که تاریخ جهانگشا، اثر مولفی درباری است که نگاه طبقه حاکم از وقایع آن دوران را ارائه می‌کند.

دانلود کتاب جهانگشای نادری


مشخصات کتاب

  عنوان: تاریخ جهانگشای نادری
  نویسنده: میرزا مهدی خان منشی استرآبادی
  زبان: فارسی
  فرمت فایل: PDF
  تعداد صفحات: ۵۲۲
  حجم فایل: ۵۳ مگابایت

9,000 توماندانلود


 

Got something to discuss?