درویش نامه

کتاب درویش نامه شامل چندین کتاب است:

  • کتابهای خیلنامه
  • کتاب بازنامه
  • کتاب مختصری در قرآن
  • کتاب ستورنامه
  • رساله در تعلیم خطوط
  • کتاب شرح مهر بزرگوار
  • کتاب فصولی چند در خواص اشیاء
  • کتاب فوائد متفرقه

این کتاب در ۳۷ باب نوشته شده است.

فهرست مطالب کتاب درویش نامه

بازنامه و آن دو قسم نهاد قسم اول علمی و قسم دوم و در هر قسمی چند باب ایراد کرده شود…

در معرفت مرغان صید کننده و صفات آن…

در بیان امراض جانوران و علاج هر مریض…

در ذکر مرغان و دیگر که تعلیم کنند و…

در طبیعت و اخلاق آن…

در صفت جرع و صفت عقاب و…

هرگاه که طعام باوی انداخت می گرفت و هرگاه که کبوتر در هوا می دید آنرا صید می کرد…

در ذکر مرغان صید کننده و اجناس آن…

در ذکر مرغان دیگر که تعلیم کنند ایشان را و صید کنند و…

مدح باز و فضیله آن خاقان ملک ترک گوید باز شجاع است یا قوت و…

در بیان تربیت اسب و بیماریهای اسب

در بیان درمان خناق

در علاج سرطان

در معالجه بواسیر

در معالجه جذام

در بیان مسابقه شرعی

و مطالب دیگر

کتاب درویش نامه


مشخصات کتاب

  عنوان: درویش نامه
  نویسنده: نامشخص
  زبان: فارسی
  فرمت فایل: PDF
  تعداد صفحات: ۸۰ صفحه
  حجم فایل: ۲۹٫۶ مگابایت

4,000 توماندانلود


 

Got something to discuss?