کتاب شاقان هندی

کتاب شاقان هندی یک کتاب بسیار نایاب و قدیمی است. بیشتر اعمال این کتاب برای حب و محبت است و برخی موارد دیگر نیز در کتاب مشاهده میشود. این نسخه شاقان هندی از روی نسخه اصلی است و به صورت دستنویس است.

فهرست مطالب کتاب

برای عزیز و گرامی شدن

برای مسخر کردن

برای بیقرار کردن شخصی

باب طالع جوزا

مطیع کردن طالع سرطان

برای حب

مطیع کردن طالع اسد

در باب طالع میزان

باب طالع عقرب

ذکر بدوح برای بیقرار کردن

از برای ازدواج

از برای به عقد درآوردن شخصی

جهت ایمن بودن از بلاها

جهت درد دندان

جهت بغض شدید

برای هلاکی دشمن

از برای حب شدید

برای مکرم شدن

برای مطیع کردن شخصی

برای بیقرار کردن شخصی

برای درد گوش و دندان

رمل حضرت امیرالمومنین

برای باز شدن بخت

برای خواب دیدن اموات

برای در امان بودن از فشار قبر

برای اینکه شخصی را از راه دور بیاوری

اگر خواهی کشی را از عشق خود بیقرار کنی

و ده ها مطلب دیگر

هشدار!

به هیچ وجه برای ضرر و زیان رساندن به شخصی این اعمال را انجام ندهید که در دنیا و آخرت دچار خسران خواهید شد.


مشخصات کتاب

› عنوان : شاقان هندی
› زبان : فارسی
› تعداد صفحات : ۱۵۰
› فرمت : PDF
› حجم : ۲۳ مگابایت

پس از پرداخت، لینک دانلود برای شما نمایش داده شده و همچنین از طریق ایمیل هم برایتان ارسال خواهد شد.


 

Got something to discuss?