دانلود کتاب شرح بیست باب ملا مظفر

شرح بیست باب ملا مظفر در معرفت تقویم

بیست باب در معرفت تقویم، رساله کوتاهی در گاهشماری و محاسبه و تدوین تقویم و احکام نجوم و اختیارات ، نوشته نظام الدین عبدالعلی بن محمدبن حسین بیرجندی (متوفی ۹۳۴).
این رساله را مختصر در معرفت تقویم یا رساله در معرفت تقویم نیز خوانده‌اند و بیرجندی آن را در ۸۸۳ نگاشته است.

عنوان بابهای بیست گانه رساله به این شرح است :

۱) در معرفت حساب جمّل؛ ۲) در معرفت ایام اسابیع و تواریخ مشهور؛ ۳) در معرفت بروج و کواکب و تقاویم ایشان؛ ۴) در معرفت سیر کواکب و رجعت و استقامت ایشان؛ ۵) در معرفت میل آفتاب و عروض کواکب و جُوزَهَرات ایشان؛ ۶) در معرفت ساعات و غایت ارتفاع و ظل و نصف النهار؛ ۷) در معرفت نظر و تناظر و مجاسده و انتکاث و تحویل و عکس؛ ۸) در معرفت شرف و هبوط کواکب و اوجات و حضیضات ایشان؛ ۹) در معرفت طالع اجتماع و استقبال و جزء ایشان؛ ۱۰) در معرفت نطاقات و ظهور و خفاء متحیره و رؤیت اهلّه؛ ۱۱) در معرفت انتقالات قمر و ممازجات و حالات او؛ ۱۲) در معرفت منازل قمر و ساعات بست؛ ۱۳) در معرفت اوقات صلوه و ارتفاع سمت قبله؛ ۱۴) در معرفت تاریخ خطائیان؛ ۱۵) در معرفت زوایدی که در تقویم آرند؛ ۱۶) در معرفت احوال بروج و ارباب مثلثات و احوال کواکب و ارباب ساعات؛ ۱۷) در معرفت خطوط کواکب؛ ۱۸) در معرفت بیوت دوازدهگانه و مدلولات کواکب و منسوبات ایشان؛ ۱۹) در معرفت احوال انظار و آنچه بدان ماند؛ ۲۰) در معرفت اصولی که در اختیارات به کار آید.

فهرست مطالب کتاب شرح بیست باب

صورت و اربعه اضلاع…
در خوانهای کواکب
در ارقام بروج و کواکب و نجوم
در طبایع کواکب سبعه
ئر طبایع بروج چشم سرطان
در قوم ایام
در معرفت کواکب
در هبوط کواکب
در بیان درجات شرف
صورت دب اکبر
صورت تنیّن
صورت فلکی
صورت ذات الکرسی
سیزده همین صورت فلکی و کواکب
صورت فلکی اسد
صورت فلکی عقرب
صورت فلکی قوس
صورت فلکی جدی
صورت فلکی سنبله
صورت فلکی میزان
صورت فلکی حوت
صوره کلب اکبر العذاری
صوره ارنب
صوره کلب اصغر
صوره سفینه
صوره فنطورس
صوره سبع
صوره مجمره
صوره غراب
صوره شجاع
صوره حوت جنوبی
در حدود کواکب
حالات قمر در انتقال
در حالات قمر
در معرفت منازل قمر و ساعات بست منازل قمر که عبارتند از…
در معرفت و ساعات قمر
در باب وقت نماز عصر
در معرفت اوقات و صلوات و قبله
در باب وقت نماز پیشین
در باب حجامت کردن
در باب ختنه کردن
در باب حمام رفتن
در باب دیدن ملوک
در باب منسوبات کواکب (زحل، شمس، مریخ، زهره، عطارد، میزان، حود و…)
در معرفت حساب جمل حروف بیست و هشتگانه…
اهل حساب و نجوم اعداد بجهت سهولت و اختصار با ارقام حروف بیست و هشتگانه…


مشخصات کتاب

  عنوان: شرح بیست باب ملا مظفر
  نویسنده: نظام الدین عبدالعلی بن محمدبن حسین بیرجندی
  زبان: فارسی
  فرمت فایل: PDF
  تعداد صفحات: ۱۸۸ صفحه
  حجم فایل: ۱۹ مگابایت

5,900 تومانافزودن به سبد خرید


 

Got something to discuss?