دانلود کتاب شفابخش و مشکل گشا

دانلود کتاب شفابخش و مشکل گشا اثر قطب الدین سعید بن هبۀ االله راوندي

فهرست مطالب کتاب شفابخش و مشکل گشا

شفابخش و مشکل گشا
مشخصات کتاب
سخنی چند

باب یکم : دعا و آداب آن 
بخش اول : بهره هاي دعا
بخش دوم – آداب دعا
قسمت اول
قسمت دوم
کوتاه ، ملتمسانه
بخش سوم : اجابت دعاي صادقان علیهم السلام

باب دوم : سلامتی و بهداشت 
بخش اول – بی نیازي از طبیب
بخش دوم : سلامتی با ذکر دعا و نماز
سلامتی با ذکر دعا و نماز
نمازهاي پیامبر و امامان
تسبیح پیامبر و امامان
نمازهاي هفته
تعویذهاي هفته
اعمال ماه نو
آن چه در طول زمان عمل می شود؛
بخش سوم : سلامتی و شکر آن
قسمت دوم
بخش چهارم : خوردن و آشامیدن
قسمت اول
قسمت دوم

باب سوم : بیماري و بهره هاي آن 
بخش یکم : نماز بیمار ، ادب بیماري ، و دعا به هنگام بیماري
قسمت اول
قسمت دوم
بخش دوم : دعا و صدقه و درمان با تربت سیدالشهداء (علیه السلام)
قسمت اول
قسمت دوم
بخش سوم – یک درد یک دعا
قسمت اول
قسمت دوم
بخش چهارم : واجب و مستحب بیمار
قسمت اول
قسمت دوم

باب چهارم : مرگ و هراسهاي آن 
بخش اول – غم و شادي مرگ
بخش دوم – آداب محتضر
قسمت اول
قسمت دوم
بخش سوم – دفن و تلقین و زیارت میت
قسمت دوم
بازیافته ها


همچنین بخوانید: کلیدهای اسرار، طالع بینی، علوم غریبه


درباره نویسنده

قطب الـدین سـعید بن هبـۀ االله راونـدي معروف به قطب راونـدي ، فقیهی دانشـور و موثـق و متکلمی بصـیر و شـاعري خوش ذوق و محدثی آگاه و مفسري دانا بود . میرزا عبداالله افندي شاگرد علامه مجلسی رحمۀ االله در سخنی کوتاه او را چنین وصف کرده است :

او برتر از همه تعریفهـا و تمجیـدهائی است که از او کرده انـد

و ابن حجر عسـقلانی ، عـالم سـنی ، در لسـان المیزان او را چنین سـتوده است :

او در هر دانشی فاضل بود و در رشته هاي گوناگون تاءلیفاتی از خود به جاي گذاشت

زندگینامه نویسان رجال برجسـته اي چون ، محمـد بن علی بن شـهر آشوب سـروي و احمـد بن علی بن عبـدالجبار طوسـی و علی بن محمـد مدائنی و محمد بن عبدالحمید بن محمود دعویدار و محمد بن حسن علوي بغدادي ، و دو تن از فرزندان قطب به نامهاي سـعید و حسـین را ، در زمره شاگردان و راویان اجازت یافته از سوي او برشـمرده انـد . و فقه القرآن ، الخرائـج و الجرائح ، قصـص الانبیاء ، لب اللباب و الدعوات از مشـهورترین تالیفهاي او هسـتند . چنان که از مجموعه جبعی به نقل از خط شـهید اول بر می آید ، او که رضوان خدا بر او باد ، در چاشتگاه روز چهارشنبه چهاردهم ماه شوال سال ۵۷۳هجري وفات یافت و در قم ، پائین پاي مرقد مطهر دخت امام هفتم ، فـاطمه معصومه علیها السـلام، دفن شـد.

کتاب شفابخش و مشکل گشا یکی از برترین آثار اوست.

**کتاب بصورت تایپی و دارای کیفیت عالی است**


مشخصات کتاب

  عنوان: شفابخش و مشکل گشا
  نویسنده: قطب الدین سعید بن هبۀ االله راوندي
  زبان: فارسی
  فرمت فایل: PDF
  تعداد صفحات: ۹۰
  حجم فایل: ۱٫۵ مگابایت

3,000 توماندانلود

Got something to discuss?