کتاب فرهنگ علوم غریبه محمد نیکنام عربشاهی

کتاب فرهنگ علوم غریبه استاد محمد نیکنام عربشاهی کتابیست جامع دربرگیرنده اسامی و اصطلاحات بکار برده شده در علوم غریبه و توضیح در مورد هر کدام از این اصطلاحات.

علوم غریبه چیست؟

علوم غريبه در مقابل علوم رايج و متداول به علومی گفته می شود که همگان را برآن دسترسی نيست و بنا به علل خاصی (سوء استفادة نا اهلان) آن را از غير اهل آن مخفی نگه می دارند  و برای آن رمزها و خطوط مخصوص وضع کرده اند که هر کسی نتواند به راحتی بر آن دست يابد. و آن علم واحدی نيست بلکه از علوم مختلفی تشکيل شده است از جمله: رمل ، جفر، تنجيم، احضار و تسخير اجنه، کهانت، عرافت، عيافت، سحر و طلسم.

اکثر مردم ديدگاه های مختلفی در باره علوم غريبه دارند برخی آن را به کلی خرافی دانسته و رد می کنند و اصطلاحاتی که در اين علم به کار رفته، ساخته و بافتة رمالان و فال بينانی  می دانند که هيچ بهره ای از علوم ندارند و جهت فريب مردم و شکار آنها دام هائی   می نهند و برای رسيدن به دنيای خود به شکار مردم می پردازند تا به نان و نوائی برسند و با ادعای ارتباط با جنيان و عالم غيب و اينکه از سرنوشت و آينده مردم مطلع هستند و می توانند در آن تأثير گذار باشند و جلو حوادث و بليات را بگيرند و افرادی که روانی هستند جن در آنها حلول کرده می توانند با خارج کردن جن او را به حال عادی و سلامت روانی برگردانند.

 خلاصه بازار فريب کاری و شيادی رمالان و فال بينان چنان گرم است که عده ای خيال می کنند علوم غريبه همان است که اينان ادعا   می کنند و بافتة ذهن آنهاست و حقيقتی ندارد و وقتی از خرافات صحبت می شود به ديو، پری، غول، سحر و جادو مثال  می زنند و يا اگر کسی حرف نابخردانه بزند، می گويند سحرمی بافد.

اما بايد گفت اگر عده ای از علمی سوء استفاده کردند و يا نادانسته ادعائی نمودند آيا می توان آن علم را زير سؤال برد و در واقعيت آن شک کرد، مگر در علم پزشکی و … چنين چيزی وجود ندارد و کسانی که هيچ بهره ای از علم پزشکی ندارند از آن سوء استفاده نمی کنند.  اگر  به آيات  قــرآن  و  روايات اهل  بيت اطهار(ع) و کتب دانشمندان بزرگ توجه کنيم می بينيم که اين علوم خالی از واقعيت نمی باشد؛مانند قضيه هاروت و ماروت دو فرشته ای که در زمان حضرت سليمان (ع) به خاطر رواج سحر در بابل از طرف خدا مأموريت يافته بودند و برای مردم بابل ابطال سحر ياد می دادند، بيانگر واقعيت آن است و الا ابطال آن معنائی نخواهد داشت يا رواياتی که واقعيت آن را تأييد کرده و می فرمايد « باز کن و نبند» اگر بستن با سحر واقعيت نداشته باشد باز کردن آن چه معنائی خواهد داشت و مطالبی که در کتب دانشمندان بزرگ از جمله محيی الدين عربی در فتوحات و ابن سينا در نمط دهم اشارات و تنبيهات و شيخ بهائی در کتبی که مستقلا در اين موضوع نوشته است و علامه دهدار در مفاتيح المغاليق و محقق نراقی در خزائن و علامه حسن زاده آملی در کتب مختلف خود مانند پاورقی خزائن ، هزار و يک نکته و هزار و يک کلمه و …   آمده است، نشان دهنده واقعيت و حقيقت اين علم می باشد.

برخی از مطالب کتاب فرهنگ علوم غریبه

آب نیسان

آل

ابجد

منشا پیدایش ترکیب ابجد

معانی ابجد

اقسام ابجد

اعداد حروف ابجد صغیر

اعداد حروف ابجد کبیر

اعداد حروف ابجد وسیط

اعداد حروف جامع اکبر

ابجد شرقی

ابجد غربی

ارباب ساعات

ارباب مثلثات

ارباب وجوه

افسون

استنطاق

اسرافیل

اسم اعظم

اقالیم سبعه

بخورات

بدوح

برج های آتشی،بادی، خاکی، آبی

بیت الکواکب

تکسیر

ثور

جفر

و صدها مطلب دیگر


مشخصات محصول

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: ۳۵ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۳۴

پس از پرداخت، لینک دانلود برای شما نمایش داده شده و همچنین از طریق ایمیل هم برایتان ارسال خواهد شد.

1,000 توماندانلود

Got something to discuss?