کتاب لب التواریخ

کتاب لب التواریخ تالیف یحیی بن عبداللطیف الحسینی القزوینی از مورخان قرن دهم هجری میباشد. این کتاب در سالهای ۹۴۴-۹۵۷ق، به دستور ابوالفتح بهرام میرزا پسر شاه اسماعیل صفوی، در چهار «قسم» نگاشته است.

نویسنده در مقدمه کتاب می‌گوید که از جوانی به علت علاقه به تاریخ، به ثبت همه وقایع مهم و تاریخ وفات مشاهیر از هجرت تا عهد خود می‌پرداخت و بنابراین، انگیزه‌های تألیف این کتاب جامع، از دوران شباب برایش فراهم آمده بود تا آنکه آن را به دستور بهرام میرزا پسر شاه اسماعیل فراهم آورد و در ذی الحجه سال ۹۴۸ق به پایان رسانید.

اکثر منابع، تألیف این کتاب را در سال ۹۴۸ق نوشته‌اند. فقط استاد احمد منزوی، تألیف آن را بین سال‌های ۹۴۴ تا ۹۵۷ق مرقوم فرموده‌اند. در خود این کتاب، مؤلف پنج بار به ۹۴۸ و یک بار به ۹۵۷ اعتراف کرده است؛ پس می‌توانیم حدس بزنیم که قزوینی، تألیف این تاریخ را در ۹۴۴ق شروع و در ۹۴۸ق تمام کرده، ولی تا سال ۹۵۷ق، مشغول اصلاح و تکمیل آن بوده است. شادروان محمدتقی دانش پژوه تاریخ نگارش کتاب را یک بار بین سال‌های ۹۴۸ تا ۹۵۴ق و بار دیگر، در سال ۹۵۷ق می‌دانند.

در مقدمه نخست، به اهمیت تاریخ و اهتمام خاص مغولان، اشاره و به این نکته تصریح شده است که توجهی که مغولان به تاریخ ضبط وقایع داشته‌اند، سبب شده است که این فن که یکی از شاخه‌های مهم ادبی است، اهمیت و اعتباری کسب کند و اگر بسیاری از فنون و دانش‌ها به سبب هجوم تاتاران از میان رفت و بسیاری از نویسندگان و هنرمندان زیر تیغ قهر مغول جان سپردند، چنان که جوینی می‌نویسد: «هر شهری و هر دهی را در چند نوبت کشش و غارت کردند… و هنوز تا رستخیز اگر توالد و تناسل باشد، غلبه مردم به عشر آنچه بوده، نخواهد رسید…»، اما تاریخ نه تنها آسیبی ندید، بلکه پیشی هم گرفت و کتاب‌های عمده تاریخی در این عهد نوشته شد و به نوشته مرحوم بهار: اگر دوره تیموریان را به این دوره پیوند دهیم، باید گفت که ایران، بلکه عالم اسلام، در هیچ دوره، زیادتر و بهتر از این دوره، از عهده این فن برنیامده است.

در مقدمه مصحح، به این مطلب اشاره گردیده که درباره کتاب لب التواریخ و مؤلف و خاندان مؤلف، بهترین مطلبی که تاکنون نوشته شده، به قلم ذبیح الله صفا، در کتاب «تاریخ ادبیات در ایران» است و عینا همان مطالب، برای معرفی کتاب و نویسنده، ذکر گردیده و در انتها، اطلاعاتی پیرامون نحوه تصحیح و نسخ موجود از کتاب، ارائه شده است.

فصل بندی کتاب:

در مقدمه نویسنده، ضمن بیان انگیزه نگارش کتاب، به موضوع بخش‌ها، فصول و ابواب کتاب، اشاره گردیده است.

کتاب لب التواریخ به چهار قسم، به شرح زیر تقسیم شده است:

قسم اول: در دو فصل، در بیان تاریخ و احوال پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) می‌باشد.

قسم دوم: در مورد پادشاهانی است که قبل از اسلام بوده‌اند و دارای چهار فصل است:

پیشدادیان: یازده تن که مدت حکومتشان ۲۴۵۰ سال بوده است.
کیانیان: یازده پادشاه که مدت ملکشان ۷۳۴ سال بوده است.
ملوک طوایف: بیست و دو تن که مدت ملکشان ۳۱۷ سال بوده است.
ساسانیان: اکاسره نیز خوانده شده‌اند و سی و یک تن بوده و مدت ۵۲۰ سال، حکومت کردند.

قسم سوم: در سه مقاله و شش باب به شرح زیر، به پادشاهان دوره اسلامی اختصاص یافته است:

مقاله اول: خلفای راشدین، مقاله دوم: بنی امیه، مقاله سوم: بنی عباس و شش باب چنین است:

طبقات سلاطین ایران که در زمان عباسیان، متصدی امر سلطنت بوده‌اند، شامل یازده فصل (طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان، غوریان، آل بویه، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، اتابکان، اسماعیلیان مغرب و ایران و سلاطین قراختای کرمان).
مغولان از چنگیزخان تا ابوسعید میرزا بهادر خان.
ملوک طوایف که بعد از سلاطین مغول در ایران حکومت کردند (بین مغول و تیمور). در پنج فصل (چوپانیان، ایلکانیان، شیخ ابواسحاق اینجو و مظفریان که خود مشتمل بر دو مقاله است در ذکر شیخ ابواسحاق و مظفریان، ملوک کرت و سربداران).
امیر تیموریان.
پادشاهان ترک که مشتمل است بر دو فصل ترکمانان آق قویونلو و قراقویونلو.
ازبکیان که بعد از سال ۹۰۰ هجری به ماوراء النهر و خراسان آمده‌اند.

قسم چهارم: تاریخ صفویان که مقصود اصلی از تألیف کتاب می‌باشد.

درباره نویسنده:

از نکات قابل توجه کتاب آنکه نویسنده آن، مغضوب سلاطین صفوی گردیده، اما قبل از مغضوب شدن، در رکاب شاه طهماسب بوده است. چون وقتی به فتح قلعه‌های گلخندان و استا می‌رسد و کشته شدن مرادبیک و به آتش سوزاندن او و سپس خوردن گوشت وی را توسط سپاه کینه خواه!! شرح می‌دهد، می‌نویسد: «مؤلف این مختصر در این سفر، دولت آسا در رکاب ظفرانتساب بود و مشاهده این وقایع می‌نمود»

درباره مذهب نویسنده، اکثر تذکره نویسان، او را سنی دانسته‌اند. همان طور که درباره زکریای قزوینی، فردوسی، ابن سینا و دانشمندان دیگر هم گفته شده است. همان طور که از گفته استاد فقید دکتر ذبیح الله صفا مستفاد می‌شود، چون وی نمی‌خواسته و نمی‌توانسته تشیع صفوی را بپذیرد، بنابراین، معاندین این وصله را به او چسبانده‌اند. در سراسر کتاب او هم مطلبی که دلالت بر سنی بودن او بکند، دیده نمی‌شود.

به خاطر اهمیتی که کتاب لب التواریخ داشته است، پس از تألیف، مورد استناد نویسندگان بعد از خود قرار گرفته؛ به طوری که اثر مستقیم و غیر مستقیم آن را در کتاب‌های «خلاصة التواریخ» و «تاریخ ایلچی» نظام شاه و «منتخب التواریخ» مظفری می‌بینیم.


مشخصات محصول

فرمت محصول: pdf 

تعداد صفحات: ۲۶۴

حجم فایل: ۲۱ مگابایت

پس از پرداخت، لینک دانلود برای شما نمایش داده شده و همچنین از طریق ایمیل هم برایتان ارسال خواهد شد.

4,900 توماندانلود

Got something to discuss?