کشف الحقایق

دانلود کتاب کشف الحقایق نوشته عبدالعظیم ابن محمد نسفی

کشف الحقایق جامع‌ترین و مهم‌ترین اثر نسفی است که فهم و دریافت آن می‌تواند خواننده را با منظومۀ فکری نویسنده به خوبی آشنا کند. این کتاب هفت رساله و مقدمه‌ای با عنوان «فاتحة الکتاب» دارد. موضوع فاتحة الکتاب بیان مذاهب مختلف در میان مسلمانان است و اینکه خلاف از کجا و کی ظاهر شد و مذهب مستقیم کدام است. «وجود»، «انسان»، «سلوک»، «توحید»، «معاد»، «دنیا و آخرت» و «هفت آسمان و زمین» موضوع رسالات هفتگانۀ این کتاب است. نسفی در نظر داشته این کتاب را در رساله، یک فاتحة الکتاب و یک خاتمة الکتاب تصنیف کند؛ اما وقتی رسالۀ هفتم را به پایان برده، از تصنیف سه رسالۀ پایانی و خاتمة الکتاب خودداری کرده و طرح تألیف این کتاب را ناتمام گذاشته است. وی فهرست موضوع رسالات دهگانۀ خود را در فاتحة الکتاب این کتاب نیز ذکر کرده است که بر اساس این فهرست به خوبی مشخص می‌شود موضوع سه رسالۀ پایانی و خاتمة الکتاب این کتاب که هیچ‌گاه به رشتۀ نگارش در نیامد، چه بود. مقایسۀ رسالات دهگانۀ کشف الحقایق با ده اصل بیان التنزیل معلوم می‌کند بخشی از مباحثی که نسفی در این کتاب حذف کرده در بیان التنزیل آمده است.

قسمت ابتدایی کتاب کشف الحقایق

اما بعد چنين گوید اضعف الضعفا خادم الفقراء الحقير عزیزبن محمد النسفی كه جمعی از دوستان یكدل و درویشان كامل از این ضعیف التماس كردند كه میخواهیم رساله ای بنویسی و بیان شافی و جواب كافی بگویی تا سالكان و مخلصان را گشایش و دستوری باشد و تو را ذخيره و یادگاری بود و فقك الله الجواب الصواب و رزقنا ادراك الجواب. و درخواست دیگر آنست كه هر رساله كه جمع كرده اید میباید كه اول سخن اهل شریعت و دوم سخن اهل حكمت و سیم سخن اهل وحدت بیان كرده شود باز آنچه به نزدیك تو منور شده و پیش تو روشن گشته است گفته شود كه اصول و فروع این هر سه مذهب هر كه بتحقیق و تفصیل نداند هیچ چیز را نداند و هركه اصول و فروع این سه مذهب را بتفصیل دانست جمله چیزها را آنچنانكه آن چیز است دانست …

کتاب کشف الحقایق


مشخصات کتاب

  عنوان: کشف الحقایق
  نویسنده: عبدالعظیم ابن محمد نسفی
  زبان: فارسی
  فرمت فایل: PDF
  تعداد صفحات: ۱۵۱
  حجم فایل: ۱٫۲ مگابایت

3,000 توماندانلود


 

Got something to discuss?